Landschapsontwikkelingsplan

Op 18 februari 2010 heeft de gemeenteraad het landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied vastgesteld.

Het landschapsontwikkelingsplan omvat:

Het doel van dit plan is om een duurzaam landschap met kwaliteit te ontwikkelen. Daarbij gaat het vooral om het versterken van de landschappelijke cultuurhistorische, recreatieve en natuurwaarden.

Het plan is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist en de stichting Landschap Erfgoed Utrecht. Het plan bevat een uitvoeringsprogramma met diverse projecten als:

  • het behoud van de openheid in het open weidegebied
  • de verbetering van wandel- en ruiterpaden en
  • het herstel van sprengen (gegraven beken) op de Heuvelrug.

Het landschapsontwikkelingsplan is tot stand gekomen in samenwerking met maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de agrarische sector. Daarnaast zijn de inwoners van de gemeenten bij het plan betrokken via een informatieavond en een fotowedstrijd. Ook kon iedereen volgens een inspraakprocedure een reactie op het plan geven. De reacties zijn verwerkt in een inspraaknota. Ze hebben geleid tot diverse aanpassingen van het plan.
 
Uw bijdrage is welkom!
Het plan wordt nu door de gemeenten uitgevoerd, in samenwerking met diverse betrokken organisaties. Mocht u als inwoner, bedrijf of organisatie ook een bijdrage willen leveren aan de uitvoering, neemt u dan contact op met de heer R. Verhoef van de afdeling Beleid & Strategie via telefoonnummer 030-228 9439 of e-mail verhoefr@debilt.nl.