Wegwerkzaamheden

De komende weken zijn de volgende wegwerkzaamheden in uitvoering in de gemeente De Bilt:

Werk in uitvoering

De Bilt

 • Marie Curieweg: renovatiewerkzaamheden (riool en wegen) t/m eind december 2014. 
 • Blauwkapelseweg en de Burgemeester de Withstraat en nabij het fietspad aan de Biltse Rading: kabelwerkzaamheden door Joulz t/m  eind december 2014. Hierdoor kan er sprake zijn van enige verkeershinder.
 • Burgemeester van Heemstrakwartier renovatiewerkzaamheden (riool en wegen) t/m april 2015.

Bilthoven

 • Kees Boekelaan: afgesloten voor verkeer ter hoogte van de sporthal voor het plaatsen van een trafostation op 23 december 2014.
 • Anne Franklaan: nabij de Leijenseweg: t/m 19 december werkzaamheden aan het hoofdriool.   
 • Vanaf Kees Boekelaan tot aan het einde van de Dwarsweg: aanleg persriolering t/m 19 december 2014
 • Massyslaan/Leijenseweg: aanleg rotonde tot eind december 2014. 
 • Antonie van Leeuwenhoeklaan-kruising Soestdijkseweg Zuid: wegwerkzaamheden i.v.m. aanleg rotonde t/m eind december 2014.
 • Tot begin mei 2015 (verwachte opening onderdoorgang) is het niet mogelijk om vanaf de Soestdijkseweg Noord per fiets, via de rotonde, de Jan Steenlaan in te rijden. Deze kan alleen via De Leijen en de Van Ostadelaan bereikt worden. Zie nieuwsbericht

Gemeentebrede werkzaamheden

 

 • In de gemeente De Bilt worden tot het einde van het jaar nog diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het wegdek uitgevoerd.
 • Wegwerkzaamheden aan toe- en afritten van de snelwegen die grenzen aan gemeente De Bilt, deze vinden plaats in de nachtelijke uren tussen 21.00 en 5.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.vananaarbeter.nl.   

Werkzaamheden regio Utrecht

Een overzicht van de werkzaamheden in de regio Utrecht vindt u op de website www.vananaarbeter.nl.