Wegwerkzaamheden

De komende weken zijn de volgende wegwerkzaamheden in uitvoering in de gemeente De Bilt:

Werk in uitvoering

De Bilt

  • Blauwkapelseweg en de Burgemeester de Withstraat: kabelwerkzaamheden door Joulz t/m 28 november 2014. Hierdoor kan er sprake zijn van enige verkeershinder.
  • Burgemeester van Heemstrakwartier renovatiewerkzaamheden (riool en wegen) t/m april 2015.

Bilthoven

  • Vanaf Kees Boekelaan tot aan het einde van de Dwarsweg: aanleg persriolering t/m 19 december 2014
  • Massyslaan/Leijenseweg: aanleg rotonde tot eind december 2014. 
  • Antonie van Leeuwenhoeklaan-kruising Soestdijkseweg Zuid: wegwerkzaamheden i.v.m. aanleg rotonde t/m eind december 2014.
  • Tweelingen (tot aan de Burgemeester de Withstraat),: kabelwerkzaamheden uitgevoerd door Joulz t/m 28 november. Hierdoor kan er sprake zijn van enige verkeershinder.  
  • Soestdijkseweg Zuid, tussen de Nachtegaallaan en de Noord Houdringelaan: Werkzaamheden aan het fietspad en vervangen van het leidingwerk (door waterleidingbedrijf Vitens) t/m 28 november.
  • Tot begin mei 2015 (verwachte opening onderdoorgang) is het niet mogelijk om vanaf de Soestdijkseweg Noord per fiets, via de rotonde, de Jan Steenlaan in te rijden. Deze kan alleen via De Leijen en de Van Ostadelaan bereikt worden. Zie nieuwsbericht

Gemeentebrede werkzaamheden

 

  • In de gemeente De Bilt worden tot het einde van het jaar nog diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het wegdek uitgevoerd.
  • Wegwerkzaamheden aan toe- en afritten van de snelwegen die grenzen aan gemeente De Bilt, deze vinden plaats in de nachtelijke uren tussen 21.00 en 5.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.vananaarbeter.nl.   

Werkzaamheden regio Utrecht

Een overzicht van de werkzaamheden in de regio Utrecht vindt u op de website www.vananaarbeter.nl.