Disclaimer

De gemeente De Bilt stelt het zeer op prijs dat u een bezoek brengt aan www.debilt.nl. Hoewel we de informatie op deze site zo accuraat en actueel proberen weer te geven, zijn wijzigingen op deze site altijd voorbehouden. Aan de inhoud van deze internetsite kunt u dan ook op geen enkele wijze rechten ontlenen.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in welke vorm dan ook, komen toe aan de gemeente De Bilt. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de gemeente De Bilt.

Virussen en veiligheid

De internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer of programmatuur kunnen beïnvloeden kan niet worden gegarandeerd. Deze internetsite kan ook links bevatten naar andere sites. Gemeente De Bilt is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van die internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan die site verbonden internetsite.

Vragen, suggesties en commentaar

De gemeente De Bilt wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door bezoekers of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in welke vorm ook die wij van u ontvangen wordt door de gemeente gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. De gemeente De Bilt behoudt zich dan ook altijd het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

E-mail

Door de gemeente De Bilt verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De gemeente staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. U kunt alleen rechten ontlenen aan niet elektronische schriftelijke correspondentie die is ondertekend door of namens de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente De Bilt.

Contact

Gemeente De Bilt streeft ernaar om binnnen drie werkdagen een reactie te geven op een e-mail die is binnengekomen via info@debilt.nl. Voor meer informatie over deze disclaimer kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken van de gemeente De Bilt via een e-mail naar: info@debilt.nl