Afspraken met de gemeente

Dwangsom bij niet tijdig beslissen overheid

Overschrijdt de overheid de wettelijke of redelijke beslistermijn, bijvoorbeeld over uw subsidieaanvraag, omgevingsvergunning of bezwaarschrift? Daar kunt u actie op ondernemen. De ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ versterkt uw positie als de overheid niet tijdig op uw aanvraag beslist.

Als de beslistermijn is verstreken, kunt u de overheidsinstantie formeel in gebreke stellen. Heeft u na twee weken nog geen beslissing ontvangen? Dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn wordt overtreden. U kunt dan ook in beroep gaan bij de rechter.

Meer informatie

Meer informatie over niet tijdig beslissen, de voordelen van deze wet en wat te doen bij een te late beslissing, vindt u op de website van de Rijksoverheid. Ook vindt u hierbij het formulier bij niet tijdig beslissen.