Burgerjaarverslag

In het burgerjaarverslag leest u hoe het gesteld is met de kwaliteit van de dienstverlening, de burgerparticipatie, ingediende klachten en bezwaarschriften. Via het burgerjaarverslag legt de burgemeester verantwoording af over het afgelopen jaar aan de inwoners van de gemeente en aan de gemeenteraad.

De burgerjaarverslagen zijn te downloaden als pdf document pdf icoon

Burgerjaarverslag 2013
Burgemeester Gerritsen: ‘De mening van onze inwoners telt’. U bent het inmiddels van mij gewend. Als burgemeester van deze prachtige gemeente sta ik ieder jaar even stil bij de kwaliteit van onze dienstverlening. Het is ons doel om de gemeentelijke dienstverlening en interactie met inwoners ieder jaar te verbeteren. Daarom is het ook zo belangrijk dat onze organisatie regelmatig in de spiegel kijkt. Wat doen we goed? En wat kan er beter?

Burgerjaarverslag 2012
Burgemeester Gerritsen: ‘De Bilt is klaar voor de toekomst’. De gemeente De Bilt is een gemeente om trots op te zijn. Ook in 2012 zijn we er in geslaagd om belangrijke stappen vooruit te zetten. Dat is zichtbaar bij allerlei ontwikkelingen in onze dorpen en het is merkbaar in onze dienstverlening.

Burgerjaarverslag 2011
Burgemeester Gerritsen: "Met elkaar in gesprek blijven". Als gemeentelijke organisatie dragen wij een grote verantwoordelijkheid.Onze inwoners moeten met een veilig gevoel de straat op kunnen en met veel plezier leven en wonen in onze prachtige gemeente".

Burgerjaarverslag 2010 
Burgemeester Gerritsen: "Als burgemeester van gemeente De Bilt hecht ik bijzonder veel waarde aan onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid. Door meer te zijn dan een eenvoudige regelfabriek kunnen we als gemeentelijke organisatie ontzettend veel voor de bevolking en het bedrijfsleven betekenen. Juist daarom is het ook zo belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven.

Burgerjaarverslag 2009  
Burgemeester Gerritsen: "In dit burgerjaarverslag blik ik graag met u terug op 2009. Hoe hebben we de dienstverlening verder verbeterd? Wat hebben we als gemeente gedaan om meer burgers te laten participeren?"

Burgerjaarverslag 2008 
Burgemeester Gerritsen: "In 2008 is intensiever gewerkt met interactieve projecten, zoals de dorpsvisies van Groenekan en Westbroek. Daarbij heb ik nog eens gemerkt hoe prettig het is wanneer inwoners betrokken zijn bij het inkleuren van hun eigen woonomgeving".

Burgerjaarverslag 2007  
Burgemeester Gerritsen: “U mag de gemeente aanspreken als wij ons werk niet goed doen. De gemeente spreekt u aan op uw eigen verantwoordelijkheid.”

Burgerjaarverslag 2006  
"Hierbij het 5e en laatste burgerjaarverslag dat ik als burgemeester van De Bilt uitbreng" - Mr A. Tchernoff

Burgerjaarverslag 2005 
Een gemeente is een dynamisch geheel, er gebeurt altijd wel wat, in het klein of in het groot, positief, negatief, vrolijk dan wel droevig. Een gemeentebestuur maakt van die gemeente deel uit en ook daar is dagelijks wel wat gaande.
Burgemeester Tchernoff heeft zijn derde Burgerjaarverslag gepubliceerd. Hierin blikt de burgemeester terug op 2004, waarbij hij bijzondere aandacht schenkt aan burgerparticipatie, klachtenafhandeling, veiligheid en dienstverlening.
 
Burgemeester brengt tweede Burgerjaarverslag uit.
 
Als gevolg van de invoering van het dualisme moeten burgemeesters een Burgerjaarverslag maken. Hier leest u het (eerste) verslag over 2002.