Collegeakkoord 2010- 2014

Op 29 april 2010 presenteerden de collegepartijen, GroenLinks&PvdA, VVD en D66, het collegeakkoord 2010 – 2014: Energiek de Bilt, aan de gemeenteraad van De Bilt. Dit programma is tot stand gekomen onder leiding van de formateur Anne Doedens.

In dit collegeakkoord beschrijven de partijen GroenLinks&PvdA, VVD en D66 op welke manier het college zich de komende jaren gaat inzetten voor De Bilt. Energiek De Bilt bevat op hoofdlijnen de richting van het beleid voor de komende vier jaren.

Vanwege de economische crisis krijgt ook onze gemeente te maken met stevige financiële beperkingen. We zullen rekening moeten houden met financiële kortingen vanuit het Rijk. Deze zullen zeker gevolgen hebben voor het gemeentelijk beleid. Hoewel bezuinigingen onvermijdelijk zijn, zal het college zich inspannen om de kwaliteit die De Bilt nu te bieden heeft zo veel mogelijk te behouden en om de kansen die zich lokaal voordoen zo goed mogelijk te benutten.

Collegeakkoord 2010-2014 PDF icoon