Mededelingenblad

De gemeenteraad bepaalt de kaders van het gemeentelijk beleid en stelt voor de gemeente de algemene regels vast. Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente binnen de gestelde beleidskaders en voert de regels uit. Het college verantwoordt zich over het gevoerde bestuur aan de gemeenteraad. Omgekeerd controleert de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders over het gevoerde bestuur. Ter wille van zijn controlerende taak heeft de gemeenteraad informatie nodig.

Daarom informeert het college de gemeenteraad, zowel op speciaal verzoek van de raad als uit eigen beweging. De informatie kan mondeling worden gegeven in een vergadering of vindt schriftelijk plaats. Het college informeert de raad schriftelijk via de begroting, de jaarrekening, de voorjaarsnota, de najaarsnota en de wekelijkse lijsten van collegebesluiten. Tussentijds doet het college schriftelijke mededelingen aan de raad via het tweewekelijks verschijnende Mededelingenblad in te zien via raadsinformatie.debilt.nl

2015

Mededelingenblad 2015-05

Mededelingenblad 2015-04

Mededelingenblad 2015-03

Mededelingenblad 2015-02

Mededelingenblad 2015-01

Archief