Portefeuilleverdeling

Burgemeester A.J. (Arjen) Gerritsen  

Portefeuille:

 • bestuurlijke coördinatie
 • internationale betrekkingen
 • openbare orde en veiligheid
 • brandweer
 • toezicht en handhaving
 • bedrijfsvoering (inclusief communicatie) en dienstverlening

Vervanger van wethouder Brommersma

E-mail: GerritsenA@debilt.nl
Telefoon: (030) 228 95 69

Wethouder H.J.M.A. (Hans) Mieras (D66)  

Portefeuille:

 • financiën
 • gemeentelijke eigendommen
 • ruimtelijke ordening en landschapsbeleid
 • grondzaken
 • kunst- cultuur- en monumentenbeleid
 • dorpskern: Bilthoven
 • project Centrumplan Bilthoven

Vervanger van burgemeester Gerritsen

E-mail: H.Mieras@debilt.nl
Telefoon: (030) 228 95 69

Wethouder J.L. (Jolanda) van Hulst-Mazirel (VVD)

Portefeuille:  

 • economische zaken
 • decentralisatie participatiewet
 • verkeer en mobiliteit
 • beheer openbare ruimte
 • wonen en volkshuisvesting
 • dorpskernen: Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek
 • project zwembad Bilthoven

Vervanger van wethouder Mieras

E-mail: J.vanHulst@debilt.nl
Telefoon: (030) 228 96 37

Wethouder M.C.T. (Madeleine) Bakker-Smit (CDA)

Portefeuille:

 • onderwijs
 • jeugdbeleid en kinderopvang
 • recreatie en toerisme
 • sport
 • dorpskern: Maartensdijk
 • project de Vierstee Maartensdijk

Vervanger van wethouder van Hulst

E-mail: M.Bakker@debilt.nl
Telefoon: (030) 228 96 37

Wethouder A.E. (Anne) Brommersma (GroenLinks)

Portefeuille:

 • duurzaamheid en milieu
 • decentralisatie jeugdzorg
 • zorg en welzijn
 • decentralisatie wet maatschappelijke ondersteuning 
 • dorpskern: De Bilt
 • project coördinatie decentralisaties binnen het sociaal domein  

Vervanger van wethouder Bakker

 

E-mail: A.Brommersma@debilt.nl
Telefoon: (030) 228 95 71