Portefeuilleverdeling

Burgemeester de heer A.J. Gerritsen  

Portefeuille:

 - openbare orde en veiligheid
 - brandweer
 - integrale handhaving
 - internationale samenwerking
 - juridische zaken
 - communicatie
 - dienstverlening
 - personeel, organisatie en informatie- en communicatietechnologie

Vervanger van wethouder E. Th. Kamminga.

Wethouder (1e loco-burgemeester) de heer drs A.J. Ditewig (VVD)  

Portefeuille:

 - ruimtelijke ordening
 - landschapsbeleid, inclusief beleid oppervlaktewater
 - wonen
 - beheer openbare ruimte (wegen en openbaar groen)
 - verkeer
 - monumentenzorg
 - recreatie en toerisme
 - economische zaken
 - grondzaken
 - bouw- en woningtoezicht

Vervanger van burgemeester A.J. Gerritsen

Wethouder (2e loco-burgemeester) de heer E.Th. Kamminga (D66)

Portefeuille:  

 - wijk- en dorpsgericht werken (inclusief dorpshuizen) en buurtbemiddeling
 - woonwagenzaken
 - financiën en gemeentelijke gebouwen
 - milieu, inclusief milieuhandhaving
 - kunst en cultuur
 - zorg en welzijn / maatschappelijke ondersteuning
 - arbeidsmarktbeleid
 - werk en inkomen
 - sport
 - jeugd
 - onderwijs en educatie (inclusief Cultureel en educatief centrum - CEC)
 - coördinerend portefeuillehouder duurzaamheid

Vervanger van wethouder drs. A.J. Ditewig