Denk en doe mee

De gemeenteraad van De Bilt vindt een goed contact met de inwoners van de gemeente van groot belang. Regelmatig gaan raadsleden op werkbezoek of organiseert een commissie een rondetafelgesprek over een bepaald onderwerp.

Inspreken

Burgers hebben spreekrecht over een onderwerp dat op de agenda staat en waarover nog niet eerder de mogelijkheid tot inspreken is geweest. Tijdens een commissievergadering is er maximaal een half uur gereserveerd voor insprekers. Iedere persoon krijgt (afhankelijk van het totaal aantal insprekers) maximaal vijf minuten om zijn visie – eventueel namens een groep – op een onderwerp te geven.

Informeel contact

Vóór elke commissievergadering is er tussen 19.30 uur en 20.00 uur voor (groepen) burgers een mogelijkheid tot informeel contact met de gemeenteraad. Burgers kunnen dan hun mening uiten over een onderwerp dat niet op de agenda staat of bijvoorbeeld iets overhandigen aan de raad. 

Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief geeft inwoners van de gemeente de mogelijkheid om rechtstreeks invloed uit te oefenen op de agenda van de gemeenteraad. Een groep van 100 inwoners kan er gezamenlijk voor zorgen dat een onderwerp geagendeerd wordt voor een raadsvergadering. Het verzoek moet schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter van de raad; de burgemeester. Dat kan aan de hand van een standaard formulier, rechts op deze pagina.
Het verzoek voor een burgerinitiatief moet bevatten een lijst met namen, adressen en handtekeningen van de 99 initiatiefgerechtigden die het verzoek van de indiener ondersteunen. U kunt de voorwaarden en regels nalezen in de Verordening op het burgerinitiatief 2010.  

E-petitie

De gemeenteraad van De Bilt heeft een loket op petities.nl. Een petitie is een verzoek van een groep mensen aan de gemeente. Wilt u iets in uw buurt veranderen of verbeteren en wilt u daarvoor zoveel mogelijk mensen bereiken? De e-petitie maakt het mogelijk dit digitaal te doen via http://debilt.petities.nl.
Voorwaarden zijn dat u inwoner ben van De Bilt, het onderwerp niet discriminerend van aard is of een klacht is en de petitie geen commercieel belang dient. Als u vindt dat u genoeg handtekeningen heeft verzameld, kunt u uw verzoek aan de gemeenteraad aanbieden tijden het informeel contact of via een ingezonden brief. 

Contact

Wilt u op een andere manier uw ideeën of wensen duidelijk maken, schrijf of mail dan een brief aan de gemeenteraad, een partij of individueel raadslid. Ook is het mogelijk hen uit te nodigen voor een werkbezoek. Actuele (e-mail)adressen zijn te vinden op de gemeentelijke website. Wilt u weten hoe u het beste contact kunt leggen met de Biltse politici? Neem dan contact op met de griffie.