Veiligheidsregio Utrecht / Brandweer

VRU Brandweer De Bilt is onderdeel van Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dit geldt voor alle gemeentelijke brandweerkorpsen in de provincie.

De Veiligheidsregio is onderverdeeld in 5 districten. De brandweer in De Bilt is onderdeel van district Binnensticht-Lekstroom.

Het district wordt gevormd door de posten  De Bilt, Bilthoven, Bunnik, Den Dolder, Groenekan, Hagestein, Houten, Houten-Oost, Maartensdijk, Nieuwegein-Noord, Nieuwegein-Zuid, Schalkwijk, Vianen, Werkhoven, Westbroek, IJsselstein en Zeist. Het centrale kantoor van het district is gevestigd in Zeist.

De afdelingen

Het brandweerdistrict bestaat uit twee afdelingen: de afdeling Incidentbeheersing en de afdeling Preventie. Naast deze twee afdelingen werken er ook medewerkers bij de Veiligheidsregio, die het management en de organisatie ondersteunen. Bijvoorbeeld op het gebied van automatisering, financiën, beleid en communicatie.

Incidentbeheersing

De afdeling Incidentbeheersing zorgt voor de voorbereiding op incidenten (oefenen, opleiden, materieel) en de bestrijding ervan. De beroeps en vrijwillige brandweermedewerkers die branden blussen, hulp verlenen etc., vallen onder deze afdeling.

Preventie

De afdeling Preventie houdt zich bezig met de brandveiligheid bij de inrichting van nieuwe gebieden, toetst bouwplannen, adviseert over vergunningen, adviseert bij evenementen en controleert gebruiksmeldingen. De medewerkers geven ook voorlichting over brandveiligheid aan zowel bedrijven als particulieren.

Beroepsmatige functies

Het personeel van brandweerdistrict Binnensticht-Lekstroom bestaat uit vrijwilligers en mensen met een beroepsmatige functie.
Beroepsmatige functies zijn bijvoorbeeld de adviseurs en inspecteurs brandveiligheid en mensen met een ondersteunende functie. Daarbij valt te denken aan automatiseringsmedewerker, beleidsmedewerker, jurist, secretaresse, communicatiemedewerker, receptionist, medewerkers administratie etc.

Vacatures: www.vru.nl/werken-bij-de-vru.html 

Informatie

Meer informatie over de brandweer, brandveiligheid en brandpreventie vindt u op onderstaande websites

Brandweer

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) www.vru.nl

Veiligheidsregio Utrecht

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) www.nvbr.nl
Het Nationaal Brandweer-documentatiecentrum (NBDC) www.nbdc.nl/cms/show
Rijksoverheid.nl www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheid-regionaal
Veiligheidsregio Utrecht Brandweer www.vrubrandweer.nl

Brandpreventie

Brandweer Nederland www.brandweer.nl
Consument en veiligheid www.veiligheid.nl/brand
Veiligheidsregio Utrecht Brandweer www.vrubrandweer.nl 

Brandveiligheid in en om uw woning

Wat moet u doen als er brand uitbreekt? Hoe komt u zo snel mogelijk het huis uit? Waarom zijn rookmelders zo belangrijk en waar moet u ze ophangen? Welke blusmiddelen heeft u in huis nodig? En hoe voorkomt u koolmonoxidevergiftiging?
Lees meer: www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig_wonen over brandveiligheid in en om uw woning.

Brandveilig klussen

Verf en lijm zijn ontbrandbare stoffen, hoe gaat u daar veilig mee om? En hoe soldeert en last u op een veilige manier?
Lees meer www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig_klussen over brandveiligheid en klussen

Brandveiligheid op vakantie

Een kampvuur op het strand? Gasflessen bij de tent? Elektrische apparaten voor de caravan? Hoe gaat u brandveilig op vakantie?
Lees meer www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig_op_pad over brandveiligheid op vakantie.

Brandveiligheid op uw werk

Als het gaat om brandveiligheid op uw werkplek, wat zijn dan de verantwoordelijkheden van uw werkgever en wat die van uzelf?
Lees meer www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig_werken over brandveiligheid op uw werk.

Schoorsteen en brandveiligheid

Wat is het gevaar van een verstopte schoorsteen? Hoe herkent u een schoorsteenbrand? Lees meer www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig_stoken over brandveilig gebruik van een schoorsteen.