Burgeronderzoeken

Onze inwoners blijken over het algemeen tevreden over wonen en leven in de gemeente De Bilt. Ook de dienstverlening scoort een ruime voldoende.

Dit blijkt uit de burgerpeiling en het onderzoek naar klanttevredenheid die eind 2013 door het onafhankelijke onderzoeksbureau BMC zijn uitgevoerd.

Burgemeester Arjen Gerritsen hecht veel waarde aan het tweejaarlijkse onderzoek naar de mening van inwoners. “Het is ons doel om de gemeentelijke dienstverlening en interactie met inwoners steeds verder te verbeteren. Om een verbeterslag te kunnen maken moet je eerst onderzoeken hoe men nu over ons denkt. Een burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek vormen daartoe uitstekende middelen.”
Maar met het doen van onderzoek is de kous nog niet af, beseft de burgemeester. “Nee, nu begint het eigenlijk pas. De beide onderzoeken verschaffen ons waardevolle en bruikbare informatie waarmee wij verder kunnen. Aan ons de taak om onze sterke punten vast te houden en onze zwaktes te verbeteren. Daarom gaan wij nu verder met het opstellen van een uitgekiend actieplan. Als gemeentelijke organisatie en als bestuur mag je nooit achterover leunen, er is altijd werk aan de winkel.”  

De onderzoeken

De burgerpeiling, die nu voor de vijfde keer is uitgevoerd, sluit aan op het eerdere onderzoek uit 2011. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van de onderzoeksmethode waarstaatjegemeente.nl van KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeente, gelieerd aan de VGN). Op de website www.waarstaatjegemeente.nl kunt u medio februari de onderzoeksresultaten vergelijken met die van andere gemeenten.

U kunt de volledige rapportages downloaden:

Eerder onderzoeken kunt u raadplegen in het archief.