Gemeentelijke onderscheiding

Hoe vraag ik een gemeentelijke onderscheiding aan?

Naast Koninklijke onderscheidingen kent de gemeente ook gemeentelijke onderscheidingen. De Bilt kent vijf soorten eerbetoon, te weten:

De Erepenning

De Erepenning kan door de gemeenteraad worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen die één of meer uitzonderlijke prestaties hebben geleverd voor de Biltse gemeenschap. De Erepenning wordt slechts sporadisch toegekend.

De Medaille van Verdienste

De Medaille van Verdienste kan door het college burgemeester en wethouders worden toegekend aan ingezetenen die zich langdurig en belangeloos hebben ingezet voor de Biltse gemeenschap. Dit kan  op cultureel gebied zijn, maar ook op wetenschappelijk, maatschappelijk of sportief terrein. De Medaille van Verdienste in zilver wordt uitgereikt aan personen die minimaal 20 jaar aaneengesloten actief zijn; in brons voor personen die minimaal 12 jaar actief zijn voor de plaatselijke gemeenschap.

De Chapeaupenning

De Chapeaupenning kan door het college van burgemeester en wethouders worden toegekend aan inwoners die zich verdienstelijk hebben gemaakt of een bijzondere prestatie hebben geleverd.

De Jeugdpenning

De Jeugdpenning kan door het college van burgemeester en wethouders worden toegekend aan jongeren van 6 tot 21 jaar of een jongerenorganisatie die een bijzondere prestatie heeft geleverd ten behoeve van anderen of zich anderszins bovenmatig hebben ingezet voor de gemeenschap van De Bilt.

De Duurzaamheidspenning

De Duurzaamheidspenning kan door het college van burgemeester en wethouders worden toegekend aan een bedrijf dat zich bovenmatig inzet voor de gemeenschap van De Bilt door duurzaam ondernemerschap.

Indienen aanvraag en informatie

Houdt u bij aanvraag voor een speciale datum rekening met minimaal vier weken voorbereidingstijd, voor een Erepenning geldt een termijn van minimaal twee maanden.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot mevrouw I. Vernooij, telefoon (030) 228 95 69 of e-mail: vernooija@debilt.nl