Koninklijke onderscheiding

Hoe vraagt u een Koninklijke onderscheiding aan?

Bij Algemene Gelegenheid 2014 heeft de burgemeester weer een aantal Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. De verdiensten waren divers maar hadden een gezamenlijke noemer: vrijwillig, langdurig en belangeloos.  In onze gemeente zetten veel mensen zich in voor vele doelen. Vaak zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid. Kent u ook iemand waarvan waarvan u denkt dat hij of zij in aamerking komt voor een onderscheiding?

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een lintje?

Om in aanmerking te komen voor een lintje moeten mensen zich verdienstelijk maken voor de samenleving. Het gaat dan om activiteiten die in bijzondere mate uitstijgen boven hetgeen in het maatschappelijk verkeer als ‘normaal’ wordt beschouwd. Om in aanmerking te komen moet men wel eerst worden voorgedragen. Iedereen kan iemand anders voordragen.

Hoe vraagt u een lintje aan?

De eerste stap is contact opnemen met het Kabinet van de burgemeester, om te bespreken of het voorstel haalbaar is. Uiteraard moet het gaan om iemand die in de gemeente De Bilt woont.

De tweede stap is het indienen van het volledig ingevulde aanvraagformulier. Dit kunt u downloaden van de website www.lintjes.nl.

Misschien ten overvloede, het is belangrijk dat u het formulier volledig invult. Een niet volledig formulier kan niet in behandeling genomen worden.

Aanvullende stukken zoals een Curriculum Vitae (C.V.) en zoveel mogelijk (originele) ondersteunende brieven van de organisatie(s) waarvoor betrokkene actief is, kunt u opsturen naar:

Gemeente De Bilt
Kabinetszaken
Mevrouw I. Vernooij
Postbus 300
3720 AH Bilthoven
E-mail: vernooija@debilt.nl

Wanneer moet u de aanvraag uiterlijk inleveren?

Wilt u dat het lintje uitgereikt wordt bij de Algemene Decoratie (lintjesregen) rond Koningsdag, zorgt u er dan voor dat uw complete aanvraag uiterlijk 15 juli binnen is.

Wilt u dat het lintje wordt uitgereikt tijdens een bijzondere gelegenheid, (bijvoorbeeld bij afscheid of jubileum) zorgt u er dan voor dat u uw aanvraag 5 maanden vóór de bewuste datum indient. Neemt u voor de mogelijkheden hiervoor altijd contact op met Kabinetszaken.

Informatie

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij Kabinetszaken van het gemeentehuis, Marianne Verwoert, via e-mail Vernooija@debilt.nl of telefoon (030) 228 95 69 op maandagochtend, woensdag, donderdag en vrijdag.