Stedenbanden

Door bevordering van contacten wil de gemeente een bijdrage leveren om op een bredere basis te werken aan meer onderling begrip en waardering in de wereld.

Binnen de gemeente De Bilt zijn drie stichtingen werkzaam, die tot doel hebben contacten te onderhouden met gemeenten en dorpen buiten Nederland. Contactpersoon bij de gemeente van deze drie stichtingen is mevrouw J.E. Nederhof (030) 228 91 48 (e-mail: nederhofj@debilt.nl).

Bij twee stichtingen gaat om het om jumelages oftewel het onderhouden van vriendschapsbanden tussen twee gemeenten (jumelage is afgeleid van het Franse woord voor tweeling, jumeau). De derde stichting kiest als invalshoek de ontwikkelingssamenwerking. 

Jumelage met Coesfeld

Vanaf 1977 bestaat de jumelage met Coesfeld, een plaats in Duitsland, in de buurt van Winterswijk met circa 38.000 inwoners. Contacten worden onderhouden door de Stichting Jumelage De Bilt/Coesfeld. Jaarlijks vinden veel ontmoetingen plaats tussen inwoners van beide plaatsen in de vorm van bustochten, fietstochten, scholenuitwisselingen, kunsttentoonstellingen etcetera. Voorzitter van de stichting is de heer M. van Kampen, telefoon (030) 220 18 49.

Jumelage met Miescisko

In 1995 werd door de gemeenteraad van Maartensdijk besloten tot een jumelage met Miescisko, een dorp in Polen, met circa 5.000 inwoners. Door de jaren heen zijn diverse vriendschapsbanden ontstaan. Jaarlijks worden ontmoetingen tot stand gebracht tussen scholieren op muzikaal en sportief gebied; ook zamelt de stichting goederen in om deze tijdens de St. Michaelsmarkt in september in Miescisko te verkopen. De opbrengst hiervan is bestemd voor een goed doel (bibliotheek, kinderopvang etc.) Contacten worden onderhouden door de Stichting Razem, voorzitter is mevrouw J.C.J. Cramer-de Groot, telefoon (0346) 211 229

Ontwikkelingssamenwerking met Gakpé

Snds 1986 bestaat de Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt. Deze stichting heeft sinds 1990 een koppeling met Gakpé in West-Afrika. Gakpé is een groep van vier dorpen en enkele gehuchten in het zuiden van Bénin (Afrika). Er wonen circa 5000 mensen. Gakpé is een onderdeel van de gemeente Ouidah. Deze vorm van samenwerking bestaat voornamelijk uit het verbeteren van de leefomstandigheden in Gakpé en het uitwisselen van informatie over cultuur, geschiedenis en duurzame ontwikkeling. Er zijn nu nieuwe initiatieven voor projecten. Gakpé wil een multicultureel centrum realiseren, een soort vormingsinstituut. Het gaat om een gebouw waarin verschillende activiteiten op het gebied van onderwijs, alfabetisering, bibliotheekwerk en vrije tijdsbesteding voor jong en oud worden ontwikkeld. Voorzitter van de stichting is de heer F.C.W.M. Diepstraten, telefoon (030) 228 30 62.