Raadscommissies

De gemeenteraad heeft twee raadscommissies, te weten de commissie Burger & Bestuur en de commissie Openbare Ruimte. De meeste onderwerpen worden eerst in een commissie besproken alvorens ze in de raad worden behandeld. Een vast agendapunt van iedere commissievergadering is het ‘spreekrecht voor burgers' waar burgers vragen kunnen stellen/hun mening kunnen geven over onderwerpen die op de agenda staan.

Commissie Burger & Bestuur

De commissie vergadert maandelijks om 20.00 uur in de Oude Raadzaal. Onderwerpen die in deze commissie behandeld worden zijn: 

 • zorg
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • welzijn
 • jeugdbeleid
 • onderwijs en educatie
 • communicatie
 • interactief besturen
 • dienstverlening burgers
 • wijk- en dorpsgericht werken
 • woonwagenzaken
 • P&O
 • financiën
 • automatisering
 • gemeentelijke eigendommen.

Commissie Openbare Ruimte

De commissie vergadert maandelijks om 20.00 uur in de Mathildezaal. Onderwerpen die in deze commissie behandeld worden zijn:

 • ruimtelijke ordening
 • wonen
 • woonomgeving
 • verkeer
 • duurzaamheid
 • milieu.