Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraadsleden bij het raadswerk. Het opstellen van de agenda, een goed verloop van de vergaderingen en de besluitvorming en het organiseren van werkbezoeken zijn onderdeel van de taken van de griffie. Daarnaast heeft de griffie een adviserende functie. Zij adviseert bij het formuleren van moties en amendementen en de inzet van andere politieke instrumenten.

Wat kan de raadsgriffie voor u betekenen?

U kunt bij de raadsgriffie terecht voor vragen over vergaderingen en de bijbehoren agenda en stukken en aanmelding voor het spreekrecht en het informeel contact. Mocht u een brief voor de gemeenteraad hebben, dan kunt u deze via de raadsgriffie laten versturen.

Wie zijn de mensen achter de raadsgriffie?

De raadsgriffie bestaat uit:
Mevrouw drs. G.C.I. (Guda) Kager, griffier 
Mevrouw drs. B.F. (Fleur) van der Schalk, plv. griffier / raadsadviseur
Mevrouw C. (Cindy) Brouwers, secretarieel medewerker