Raadsleden en fracties

De 27 raadsleden van De Bilt zijn verdeeld over negen fracties. De zetelverdeling voor de raadsperiode 2010-2014 is als volgt: VVD (6), GroenLinks/PvdA (5), D66 (5), Bilts Belang (3), CDA (3), SP (2), SGP (1), ChristenUnie (1) en Beter De Bilt (1). Alle partijen mogen gebruik maken van een commissielid. Verschillende fracties hebben commissieleden benoemd.

  

 

VVD

De heer dr. A. Doedens, fractievoorzitter
Mevrouw J.L. van Hulst-Mazirel, raadslid
De heer drs. J.L.H. de Jong Schouwenburg, raadslid
De heer J.W. Los, MSc, raadslid
Jonkheer Ing. C.F.C.T.M. van Nispen tot Sevenaer, raadslid
Mevrouw N. Steen BBA, raadslid

GroenLinks/PvdA

Mevrouw drs. A.E. Brommersma, fractievoorzitter
De heer drs. A.A. de Boer, raadslid
Mevrouw drs. A.V.W. van Ditzhuijzen, raadslid
De heer C.M. van der Mast, raadslid
De heer Ir. J. Nieuwenhuize, raadslid

D66

De heer F.A. Poot, fractievoorzitter
De heer L. Kersten, raadslid
Mevrouw drs. E.M.H. Thier, raadslid
De heer B.R. Voortman, raadslid
De heer prof. dr. R.A .Woutersen, raadslid

Bilts Belang

De heer Ir. H. IJssennagger , fractievoorzitter
De heer A.J. Brilleman, raadslid
Mevrouw P.F. Middleton-Heijlen, raadslid

CDA

De heer C.E. Beringen , fractievoorzitter
De heer H.H. van den Broek,
raadslid
Mevrouw B.M. van Eick, raadslid

SP

De heer E. van Buren, fractievoorzitter
De heer M.W. Maarsen, raadslid

SGP

De heer J.F. Slootweg, fractievoorzitter

ChristenUnie

De heer N. Jansen, fractievoorzitter

Beter De Bilt

De heer drs. E. Rost van Tonningen, fractievoorzitter

Commissieleden

De heer drs.ing. C.J.H.M. Lelivelt, commissielid VVD
De heer A. Banaissa, commissielid GroenLinks/PvdA
De heer M.F.A.M. Koren BEc, commissielid CDA
De heer M. Boer, commissielid SP
Mevrouw A.M. Leijenhorst, commissielid SP
De heer ing. A.J.W. van der Vlies, commissielid SGP
De heer J. Griffioen, commissielid ChristenUnie