Raadsvergaderingen archief

De raadsvergaderingen van de gemeenteraad De Bilt wordt live uitgezonden via internet.

 

 

Onderstaand treft u de uitzendingen met bijgehorende besluitenlijsten vanaf september 2009 tot aan juni 2012. Vanaf september 2012 kunt u de uitzendingen volgen via http://raadsinformatie.debilt.nl/.

Uitzendingen 2012

Raad 28 juni download Besluitenlijst
Motie voorkeursbeleid circus (verworpen)
Motie duurzame energie (aangenomen)
Raad 21 juni download

Besluitenlijst
Motie PGB (verworpen)
Motie sociaal-cultureel werk (verworpen)
Motie fte communicatie (verworpen)
Motie budget re-integratie (verworpen)
Motie sport- en zalencentrum (ingetrokken)
Motie Energiecoöperatie (verworpen)
Motie lastendruk (verworpen)
Motie 900 jaar de Bilt (verworpen)

Raad 31 mei download

Besluitenlijst
Amendement RDWI
Motie RDWI 
Motie RDWI AB DB
Motie burgerpeiling

Raad 26 april en 8 mei download Besluitenlijst
Amendement subsidie peuterspeelzalen (aangenomen)
Amendement VVE (verworpen)
Amendement verruiming indicatie (aangenomen)
Motie vertrouwen Kwinkelier (verworpen)
Motie reorganisatie brandweer (aangenomen)
Raad 29 maart en 5 april download Besluitenlijst
Motie starterswoningen (aangenomen)
Motie planning voorzieningen (verworpen)
Motie deelgebiedsvisie (verworpen)
Amendement 30 km zone (verworpen)
Motie fietspad Bantamlaan (aangenomen)
Raad 1 maart download Besluitenlijst
Motie statiegeldregeling (verworpen)
Motie ecoduct Griftenstein (aangenomen)
Motie kinderpardon (verworpen)
Raad 26 januari 2012 download


Besluitenlijst
Amendement gebiedsvisie Leijenseweg 1
Motie betrekken omwonenden Leijenseweg
Amendement ondertunneling Leijenseweg 1
Amendement ondertunneling Leijenseweg 2
Amendement ondertunneling Leijenseweg 3
Motie veiligheid langzaam verkeer Leijenseweg
Amendement Apv markt
Amendement Apv hondenpoep
Amendement Apv paardenpoep
Motie fietspaden Utrechtseweg


Uitzendingen 2011

Raad 22 december 2011 download


Besluitenlijst
Motie voorhangprocedure (verworpen)
Amendement Tarieventabel 1 (verworpen)
Amendement Tarieventabel 2 (verworpen)
Motie stationschefwoning (aangenomen)
Amendement verantwoording subsidie (ingetrokken)
Amendement steuninstellingen (verworpen)
Amendement drempeltoets (verworpen)

Raad 24 november 2011 download Besluitenlijst
Amendement Kwinkelier (aangenomen)
Motie communicatie Kwinkelier (verworpen)
Motie welstandscommissie (verworpen)
Motie programma duurzaamheid (ingetrokken)
Raad 3 november 2011 (Begroting 2012) download


Besluitenlijst


Besluitenlijst
Amendement steunpunt M'dijk (verworpen)
Amendement toeristenbelasting (verworpen)
Motie toeristenbelasting (verworpen)
Motie plaatsing WSW- en Wajongers (aangenomen)
Motie vernieuwing riolering (verworpen)
Motie zonnepanelen (verworpen)
Motie eigen vermogen intact (verworpen)
Motie OZB aan vastgoedwaarde (verworpen)
Motie werkgroep economische crisis (verworpen)
Motie Asbestinventarisatie (verworpen)

Raad 27 oktober 2011 download

Besluitenlijst
Motie cultuurhistorische waardenkaart (aangenomen)

Raad 29 september 2011 download

Besluitenlijst
Motie fusie milieudiensten (verworpen)
Motie kunstschatten (aangenomen)
Motie Dr. Schaepmanweg (verworpen)
Motie Looydijk (verworpen)

Raad 23 juni 2011 download

Besluitenlijst
Motie centrumplan (aangenomen)
Motie sociale dienst (verworpen)

Raad 16 juni 2011 (Jaarrekening & Voorjaarsnota) download

Besluitenlijst
Motie energiebesparing (ingetrokken)
Motie social return (aangenomen)
Motie thuiszorgtarieven (aangenomen)
Motie welzijnswerk (verworpen)
Motie servicepunt Maartensdijk (verworpen)
Motie milieustraat (ingetrokken)
Motie misdaadmeter (ingetrokken)
Motie subsidies (verworpen)
Motie uitkeringssystematiek (verworpen)
Motie onderhoud openbare ruimte (verworpen)
Motie onderhoud groen (verworpen)
Motie kapitaallasten Vierstee en zwembad (verworpen)
Motie welstandscommissie (ingetrokken)

Raad 26 mei 2011 download

Besluitenlijst
Motie burgerinitiatief (aangenomen)
Motie Wet werken naar vermogen (verworpen)
Motie Bestuursakkoord (staken van stemmen, ingetrokken 23 juni)
Motie honorering verbonden partijen (aangenomen)

Raad 28 april 2011 download

Besluitenlijst
Motie preventie blessures (aangenomen)
Motie gezond bewegen (aangenomen)
Motie bezuinigingen (ingetrokken)

Raad 31 maart 2011 download Besluitenlijst
Motie principeverzoek (verworpen)
Motie milieupas (verworpen)
Raad 3 maart 2011 download

Besluitenlijst
Motie van afkeuring (verworpen)
Motie veiligheid spoorwegovergang De Leijnen (aangenomen)

Raad 27 januari 2011                      download

 Besluitenlijst 27 januari 2011
 motie E-Laad palen (verworpen met toezegging)

        

Uitzendingen 2010

Raad 16 december 2010      download

  Besluitenlijst 16 december 2010
  aangenomen motie kerstgeschenk minima
  verworpen amendement geen fusie in welzijnswerk

Raad 25 november 2010      download   Besluitenlijst raad 25 november 2010
  Ingediende moties en amendementen
Raad 4 november 2010          download   Besluitenlijst raad 4 november 2010
  Ingediende moties en amendementen
Raad 28 oktober 2010  download    Besluitenlijst raad 28 oktober 2010
  Ingediende moties en amendementen
Raad 30 september 2010       
     
 download   Besluitenlijst raad 30 september 2010    
  Ingediende moties en amendementen
Raad 24 juni 2010  download

  Besluitenlijst raad 24 juni 2010
  Ingediende moties en amendementen

Raad 15 juni 2010
Raad 17 juni 2010

 download

  Besluitenlijst raad 15 en 17 juni 2010
  Ingediende moties en amendementen

Raad 27 mei 2010                     

 download

  Besluitenlijst raad 27 mei 2010
  Ingediende moties en amendementen

Raad 29 april 2010        

 download   Besluitenlijst raad 29 april 2010
  Ingediende moties en amendementen
Raad 27 april 2010                        download   Besluitenlijst raad 27 april 2010
Raad 11 maart 2010                      download   Besluitenlijst raad 11 maart 2010
Raad 9 maart 2010  download   Besluitenlijst raad 9 maart 2010
Raad 18 februari 2010  download   Besluitenlijst raad 18 februari 2010
  Motie A27
Raad 28 januari 2010                   download   Besluitenlijst raad 28 januari 2010         

Uitzendingen 2009

Raads 17 december 2009             download  Besluitenlijst raad 17 december 2009     
Raad 26 november 2009  download  Besluitenlijst raad 26 november 2009
Raad 5 november 2009  download  Besluitenlijst raad 5 november 2009 
Raad 29 oktober 2009  download  Besluitenlijst raad 29 oktober 2009
Raad 24 september 2009  download  Besluitenlijst raad 24 september 2009