Schriftelijke vragen

Leden van de raad kunnen een schriftelijke vraag aan het college van burgemeester en wethouders stellen om opheldering of een uitspraak over een bepaalde zaak te krijgen. Schriftelijke vragen gaan verder dan het verzoeken om feitelijke informatie. Het college moet binnen 30 dagen schriftelijk reageren of bij de eerstevolgende raadsvergadering mondeling antwoord geven. Dit is vastgesteld in het Reglement van Orde.

Hieronder vindt u een overzicht van de schriftelijke vragen ex. artikel 39 RvO en de antwoorden t/m juli 2012. De overige vragen kunt u vinden op deze link.

 Vraag  Antwoord
 01. Bedrijfsverplaatsing naar Larenstein (Fractie RvT)  Antwoord B&W
 02. Ontwikkelingen Park Bloeyendaal (Fractie RvT)  Antwoord B&W
 03. Voortgang ontwikkeling Kwinkelier (Fractie RvT)  Antwoord B&W
 04. Eigen vermogen gemeente  (Fractie RvT)  Antwoord B&W
 05. Regionalisering brandweer (SGP)  Antwoord B&W
 06. Ontwikkelingen welzijnsbeleid (SP)  Antwoord B&W
 07. Sociaal Vitaal (Bilts Belang)  Antwoord B&W
 08. Aanvraag bouwplannen (D66)  Antwoord B&W

 
Hieronder vindt u een overzicht van de schriftelijke vragen ex. artikel 39 RvO en de antwoorden in 2011.

 Vraag  Antwoord
02. Aanwijzing trouwlocaties (VVD) Antwoord B&W
03. Handhaving Westbroek (VVD) Antwoord B&W
04. Onderzoek toekomst welzijnsorganisaties (SP) Antwoord B&W
05. Inventarisatie en publicatie kunstcollectie (VVD) Antwoord B&W
06. Werkzaamheden boa's (Bilts Belang) Antwoord B&W
07. Straatverlichting Maartensdijk (SGP) Antwoord B&W
08. Uitvoering Burgernet (VVD) Antwoord B&W
09. Veiligheid website gemeente (SP) Antwoord B&W
10. Veiligheid website gemeente (GroenLinks/PvdA) Antwoord B&W
11. Parkeeroverlast  (Bilts Belang) Antwoord B&W
12. Vervolgvragen veiligheid website (SP) Antwoord B&W
13. Bedrijfsvoering (Fractie RostvTonningen) Antwoord B&W
14. Eikenprocessierups (D66) Antwoord B&W
15. Herontwikkeling Kwinkelier (GroenLinks/PvdA) Antwoord B&W
16. Gladheidsbestrijding (SGP) Antwoord B&W
17. Transitie Jeugdzorg (SP) Antwoord B&W
18. Overlast Schaapsdrift (Fractie RostvTonningen) Antwoord B&W

Hieronder vindt u een overzicht van de schriftelijke vragen ex. artikel 39 RvO en de antwoorden in 2010.

Onderwerp Vraag Antwoord
Biltse Plaatselijke Veiligheid Barometer 2010-01 vragen VVD veiligheid barometer mondeling toegelicht in raad 28 januari


Verkeerssituatie Looydijk en

Bodemsanering Hoogekampse Plas

2010-02 Vragen D66 Looydijk en Hoogekampse plas 2010-2 Antwoord D66 Looydijk en Hoogekampseplas


L
ocatie De Leijen-Zuid voor een woonzorgcentrum

2010-03 Vragen BB lokatie woonzorg DeLeijen-Zuid 2010-03 Antwoord Bilts Belang DeLeijenZuid
Thuiszorg De Bilt 2010-04 Vragen SGP thuiszorgorganisatie 2010-04 antwoord SGP thuiszorg

Asbest Inventum

2010-05 Vragen SP asbest Inventum.doc


2010-05 antwoord SP brand en asbest inventum
2010-05 antwoord deel II SP brand en asbest inventum

Stempas

2010-06 VragenSP-stempas

2010-06 antwoord SP stempas

Asbest Inventum II          

2010-07 Vragen SP asbest Inventum           

2010-07 antwoord SP asbest Inventum II    

Bezuinigingen sociaal beleid            

2010-08 Vragen SP bezuinigingen sociaal beleid 2010-08 antwoord SP bezuinigingen sociaal beleid


Kapvergunning Laanbomen        

2010-09 Vragen GrLiPvdA kapvergunning laanbomen 2010-09 antwoord GrLiPvdA kapvergunning laanbomen
Politiezorg         2010-10 Vragen CDA politiezorg mondeling beantwoord in raad 28 oktober 2010    
Bestuurlijke planning         2010-11 Vragen BB bestuurlijke planning 2011-11-antwoord BB bestuurlijke planning