Cultuurhistorische waardenkaart

Om in de toekomst monumentale gebouwen en het landschap beter te kunnen beschermen, heeft de gemeenteraad van De Bilt een cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente vastgesteld.

De cultuurhistorische waardenkaart bestaat uit beschrijvingen van 50 kenmerkende cultuurhistorische waarden, met nieuwe en historische foto’s, kaarten en andere afbeeldingen. Voorbeelden zijn: kerken, molens, boerderijen en landhuizen, de bijzondere middeleeuwse verkaveling, historische wegen, landgoederen, geriefhoutbosjes, zichtlijnen, en loswallen.

pdf-icoon Cultuurhistorische waardenkaart. Let op: het PDF-bestand is 10 Mb groot, het downloaden kan iets langer duren.

Bij de cultuurhistorische waardenkaart behoren de onderstaande kaarten:

Naast bescherming heeft de kaart ook als doel om inwoners en bedrijven bij bouwplannen goed te kunnen informeren over de in de gemeente aanwezige cultuurhistorie. Een derde doel is het aanpassen van het toetsingskader voor ruimtelijke plannen volgens nieuwe wetgeving.

De waardenkaart is opgesteld door medewerkers van de gemeente, in samenwerking met een begeleidingsgroep van 11 plaatselijke maatschappelijke organisaties, waaronder de historische verenigingen, en een adviesbureau. Dit jaar wordt de waardenkaart met onder meer archeologie en monumentenzorg uitgebreid tot erfgoedbeleid. Daarbij willen we inwoners en belanghebbenden in de gelegenheid stellen om een reactie op het ontwerp te geven.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Rudo Verhoef. Hij is te bereiken op tel. (030) 228 94 39 of via e-mail: verhoefr@debilt.nl.