Amateurkunst

Bijna de helft van de Nederlanders is actief op het gebied van de amateurkunst. Veel amateurs zijn lid van een verenging of volgen lessen of workshops bij een instelling voor kunsteducatie. Deze verenigingen en instellingen zijn belangrijk voor het culturele leven in een plaats.

Amateurs zijn actief op het terrein van de muziek, beeldende kunst, theater enz. De gemeente ondersteunt met subsidie de grotere organisaties op dit terrein van de amateurkunst. Daarnaast kunnen amateurverenigingen iin aanmerking komen voor een incidentele subsidie voor bijzondere projecten. Als u informatie wilt hebben over subsidiemogelijkheden, kunt u contact opnemen met de heer R. Zeekaf van de afdeling Publiekszaken, telefoon (030) 228 95 55.

Verder wordt in het kader van het voorwaardescheppend beleid gezorgd voor accommodaties zoals de Vierstee in Maartensdijk, het cultureel- en vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt en het cultureel centrum Het Lichtruim in Bilthoven. Ook het Walter Maas Huis en de Biltse Muziekschool kunnen door amateurverenigingen worden gehuurd om gebruikt te worden voor uitvoeringen. Informatie over uitvoeringen door amateurkunstenaars vindt u op de webportal www.cultuurindebilt.nl.

Ook de Digitale Gemeentegids geeft een goed en actueel overzicht van de organisatie en accommodaties op het gebied van de cultuur.

De provincie Utrecht zorgt voor ondersteuning van amateurkunstorganisatiesn door het subsidiëren van de ondersteuningsorganisatie Zimihc. Meer informatie hierover vindt u op de website van Zimihc: www.zimihc.nl