Natuur en landschap

De gemeente De Bilt kan worden getypeerd als een groene gemeente ten noordoosten van de stad Utrecht. 24% van het totale oppervlak van de gemeente bestaat uit bos- en natuurgebied. Aan de oostzijde van de gemeente ligt de Utrechtse Heuvelrug, één van de grootste bosgebieden van Nederland met een hoog recreatief medegebruik.

Daarnaast heeft 52% van het oppervlak van de gemeente een agrarische functie. De gemeente wenst optimaal gebruik te maken van haar groene karakter en ligging. In een dicht verstedelijkt gebied zoeken mensen naar mogelijkheden om in het landelijk gebied te kunnen recreëren.

In de gemeente liggen bossen, parken, landgoederen, moerasgebieden en weidegebieden. Een zeer afwisselend  landschap en daar is de gemeente zuinig op.  De Bilt maakt onderdeel uit van de Stichtse Lustwarande met al zijn landgoederen, de Utrechtse Heuvelrug de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Vechtplassengebied (Westbroekse Zodden). We werken nauw samen met verschillende natuur- en landschapsbeheerders. Zo houden we samen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in stand en waar mogelijk wordt deze ook versterkt.

Natuur en Landschap

Natuurgebieden

Natuur- en landschapbeheerders