Beeldkwaliteitplan Kromme Rijngebied vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 28 april 2011 het regionaal beeldkwaliteitplan Kromme Rijngebied vastgesteld.

Algemeen

Het beschrijven en verbeelden van beeldkwaliteit dragen bij aan de bewustwording van waardevolle kwaliteiten van het landschap. Als de beeldkwaliteit onvoldoende aandacht krijgt, ontstaat 'verrommeling' en gebrek aan karakter van het landschap. Het beeldkwaliteitplan is voor de gemeente een instrument om een dergelijke ontwikkeling tegen te gaan. Het beschrijft de streekeigen beeldkenmerken per landschapstype en deelgebieden in het Kromme Rijngebied, zoals kenmerkende bebouwing, erven, kavels, sloten en wegen en hun onderlinge relaties. Ook geeft het plan voor karakteristieke landschapselementen zoals erfbeplanting en houtwallen praktische aanwijzingen voor de keuze van kenmerkende soorten en de wijze van beheer. Het is geïllustreerd met foto’s, inrichtingsschetsen en publieksfolders.

Gebruik

Het beeldkwaliteitplan wordt door diverse gemeenten in het Kromme Rijngebied gebruikt. Dit zijn De Bilt, Bunnik, Houten, Wijk bij Duurstede en Zeist. De gemeente de Utrechtse Heuvelrug heeft het plan nog in behandeling. De gemeente De Bilt gebruikt het plan onder meer bij de begeleiding en beoordeling van ruimtelijke plannen. Verder worden de belangrijkste onderdelen opgenomen in bestemmingsplannen.

Plandocumenten

Het plan en de inspraaknota vindt u hieronder in pdf icoon PDF-formaat.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. R. Verhoef, afdeling Beleid en Strategie van de gemeente De Bilt, via telefoon (030) 228 94 39 of e-mail verhoefr@debilt.nl