Ophalen van afval

Overzicht welk afval wordt opgehaald, regels en tips voor het aanbieden van afval.

Restafval, GFT, plastic en oud papier wordt opgehaald

Uw kliko's worden elke twee weken geleegd. De grijze kliko met het huishoudelijk restafval wordt de ene week en de  groene (soms bruine!) kliko met groente-, fruit-en tuinafval (GFT) wordt de andere week opgehaald. 

De zakken met plastic verpakkingen worden elke twee weken opgehaald.

Heeft u een papiercontainer dan wordt deze elke maand op zaterdag geleegd door vrijwilligers van verschillende verenigingen of instellingen.

Voor een overzicht van de ophaaldagen kunt u de afvalkalender raadplegen.

Ander afval apart inleveren

We streven bij het ophalen van huisvuil naar een maximale scheiding van het afval. Dit is goed voor het milieu en ook voor de portemonnee. Als we meer afval scheiden zijn ook de kosten voor de verwerking van restafval lager. Doet u ook mee? Dan wordt onze afvalinzameling nog duurzamer en goedkoper.

We komen apart bij u langs voor oud papier, oud ijzer, grof vuil, grof tuinvuil en plastic afval. Textiel en glas kunt u wegbrengen naar de verzamelcontainers. Ook hier geldt: raadpleeg uw afvalkalender.

Hoe zet u uw afval bij de weg?

 • Zet uw container op de dag van de inzameling voor 07.30 uur met gesloten deksel aan de weg.
 • Zet het afval (oud papier, oud ijzer, grof huisvuil en grof tuinvuil) duidelijk zichtbaar aan de kant van de straat.
 • Bij vorst uw afval langs de wanden van de container lossteken anders valt het afval er niet allemaal uit.
 • Zet de container na de inzameling weer op eigen terrein. Dan heeft niemand er last van.

Hoe vult u de afvalbak?

 • Niet te veel aanstampen! Het afval zit dan klem en komt niet uit de bak.
 • Maak grof materiaal (takken bijvoorbeeld) klein dan kan er meer in de container.
 • Zonder afvalzakken gaat er meer huisvuil in uw kliko.
 • Groente-, fruit- en tuinafval, karton, papier, textiel, plastic verpakkingen, glas, elektrische apparaten horen niet thuis in de restafvalcontainer.

Wat nemen we niet mee?

 • Zet geen losse zakken of ander los afval bij uw container.
 • Puin, stenen en grond.
 • Bedrijfsafval.

Kliko verdwenen of beschadigd?

De afvalbakken of kliko's zijn eigendom van de gemeente en zijn op elk adres door de gemeente in bruikleen gegeven. Bij vermissing van uw kliko of als uw kliko is beschadigd kunt u telefonisch een nieuwe kliko aanvragen. Zie ook Kliko's voor huisvuil en GFT gebruiken en aanvragen.