Beheer Openbare Ruimte

De gemeente De Bilt beheert 2.200 km weg, 154 hectare openbaar groen en ruim 25.000 bomen. De Bilt is een groene gemeente met veel openbare ruimte. Door dagelijks beheer en onderhoud en, als het nodig is, grootschalige renovaties, zorgen wij, binnen de financiële kaders, voor een woonomgeving waar het goed toeven is.

Meldingen

Last van een losliggende stoeptegel, overhangend groen of zwerfafval? Doe een melding openbare ruimte

Actuele informatie over wegwerkzaamheden en reconstructies

Op de pagina's Actuele informatie over wegwerzaamheden en reconstructies  en Wegwerkzaamheden vindt u een overzicht van de wegwerkzaamheden en reconstructies in de gemeente De Bilt en in de directe omgeving.

Inrichting en renovaties

Op deze pagina Inrichting en renovaties vindt u informatie over richtlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte en de werkwijze bij herinrichtingen en de bewonersparticipatie.

Algemene informatie Beheer

Informatie over het beheer van de diverse onderdelen van de openbare ruimte.

Beheerkalender

Op de beheerkalender vindt u informatie over specifiek seizoensgebonden beheer.

Kabels en leidingen

Informatie over de aanleg, het in stand houden en het opruimen van kabels en/of leidingen voor netten in of op openbare gronden.