Beheerkalender

In dit overzicht kunt u lezen welke activiteiten in het kader van het beheer de gemeente in welke periode van het jaar uitvoert.

April-Oktober:

Onkruidbestrijding en schoonhouden van bestrating

Gedurende het groeiseizoen, van april tot en met oktober worden alle bestratingen onkruidvrij gehouden met behulp van hete lucht. Hetelucht Onkruid Bestrijding (HOB) is eenvoudig en doeltreffend. Onkruidplanten worden rondom bestookt met turbulente hete lucht van circa 150 graden, zonder dat naastliggende planten worden aangetast. Het onkruid sterft met wortel en al uit. Om het gewenste resultaat te bereiken moet de bestrijding verschillende keren per groeiseizoen worden uitgevoerd. De bestrating wordt met deze methode niet aangetast.

Rond obstakels zoals lichtmasten en paaltjes wordt het onkruid verwijderd met een bosmaaier. De goten worden in het voorjaar en najaar geborsteld. Chemische onkruidbestrijding wordt in de gemeente niet toegepast.

November-December:

Bladcampagne

In november gaat de gemeentelijke bladcampagne van start. De bladzuigwagen gaat hoofdzakelijk in boom- en bermrijke gebieden van de gemeente aan de slag. Het verwijderen van het blad in de wijken en overige plaatsen in de gemeente wordt verzorgd door medewerkers van de aannemers die het wijkonderhoud verzorgen.

Tijdens de bladcampagne heeft u de mogelijkheid om blad rond uw woning in de berm te deponeren.
Op de doorgaande wegen kan de bladcampagne voor oponthoud zorgen. Daarom wordt zo veel mogelijk buiten de spitsuren op deze wegen gewerkt. Voor uw en onze veiligheid worden daarbij veiligheidsmiddelen en verkeerssignaleringen ingezet. Wij doen een dringend beroep op u als weggebruiker om deze signaleringen op de juiste wijze te passeren en de aanwijzingen ter plekke op te volgen.

December, Januari, Februari:

Gladheidsbestrijding

Bij gladheid hebben doorgaande wegen, fietspaden en busroutes prioriteit. Bij bushaltes en op oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers wordt gladheid, alleen tijdens de reguliere werktijden, handmatig bestreden.
De gladheidbestrijding wordt gedaan door eigen personeel. De gemeente beschikt over 2 coördinatoren en 8 medewerkers verspreid over 2 strooiploegen.

De gemeente beschikt over twee vrachtwagens voor de wegen en twee kleinere auto’s voor de fietspaden. In Westbroek, Hollandsche Rading en Maartensdijk wordt de aannemer ingeschakeld voor de gladheidbestrijding.
Onze medewerkers gaan met risico voor hun eigen veiligheid de weg op om de veiligheid voor u te vergroten. Wij vragen uw begrip en medewerking voor onze strooiploegen

Zelf strooien

Het is ook mogelijk om bij aanhoudende gladheid, per huishouden, een emmer strooizout af te halen bij de gemeentewerf (emmer zelf meenemen). Het adres is: Weltevreden 22 in De Bilt.