Kabels en leidingen

In de gemeente De Bilt wordt regelmatig gegraven. Bij vergunningaanvragen en instemmingbesluiten zijn de AVOI (Algemene verordening ondergrondse infra) en het handboek kabels en leidingen van toepassing.

Op deze manier weet de gemeente wie wanneer gaat graven.

Informatie over de aanleg, het in stand houden en het opruimen van kabels of leidingen, de verlegregeling, de AVOI en het Handboek kabels en leidingen vindt u onder het gemeenteloket bij het product Kabels en Leidingen. Hier vindt u ook de benodigde aanvraagformulieren.