Belastingen

Met ingang van 2014 aanslagen gemeentelijke en waterschapsbelastingen via BghU.

De BghU – Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht – is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de gemeenten Utrecht en De Bilt en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De BghU voert sinds 1 januari 2014 namens deze partijen de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU jaarlijks de WOZ-waarden van alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten vast. Voor inwoners en bedrijven in het gebied van Stichtse Rijnlanden die niet in Utrecht en De Bilt wonen, geldt dat zij alleen voor hun waterschapsbelastingen te maken hebben met de BghU.

Meer informatie over wat dit voor u betekent vindt u op de website www.bghu.nl. U kunt hier direct uw gemeentelijke en/of waterschapsbelastingzaken regelen via het digitaal loket. Eenvoudig en snel, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In dit digitaal loket vindt u informatie over onze producten en diensten, u kunt hier bijvoorbeeld betalingen raadplegen, automatische incasso regelen, het WOZ-taxatieverslag inzien of bezwaar maken.

Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer (088) 06 40 200.

Postadres

BghU
Postbus 5150
3502 JD Utrecht

Bezoekadres

BghU
Arthur van Schendelstraat 500
3511 MH Utrecht
(op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur)

In oktober 2014 verhuizen wij naar Stadskantoor Utrecht – voor actuele informatie zie www.bghu.nl