Belastingen

De BghU – Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht – is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de gemeenten Utrecht en De Bilt en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Met ingang van 1 januari 2015 sluiten ook de gemeenten Zeist, Houten, Bunnik, Nieuwegein en Lopik zich aan bij de BghU. De BghU voert namens deze partijen de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU jaarlijks de WOZ-waarden van alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten vast.

Meer informatie over wat dit voor u betekent vindt u op de website www.bghu.nl. U kunt hier direct uw gemeentelijke en/of waterschapsbelastingzaken regelen via het digitaal loket. Eenvoudig en snel, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In dit digitaal loket vindt u informatie over onze producten en diensten, u kunt hier bijvoorbeeld betalingen raadplegen, automatische incasso regelen, het WOZ-taxatieverslag inzien of bezwaar maken.

Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer (088) 06 40 200.

Postadres
BghU
Postbus 5150
3502 JD Utrecht

Bezoekadres
Stadskantoor Utrecht BghU
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht
(werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)