Bestemmingsplanherziening op uw initiatief

De gemeente stelt voor haar gehele grondgebied bestemmingsplannen op. Dit is zij wettelijk verplicht. In een bestemmingsplan kunt u zien welke bestemming (bijvoorbeeld: wonen, kantoor of detailhandel) uw grond en/of pand heeft. Aan deze bestemmingen zijn regels verbonden. Bijvoorbeeld de maximale bouwhoogte en de minimale afstand die u tot uw buren dient te houden (met uw bebouwing). Deze bestemmingsplannen worden in elk geval eens per 10 jaar herzien.

U kunt met een omgevingsvergunning uw plan realiseren, als dit binnen het bestemmingsplan past. Ook als uw plan een kleine afwijking heeft van het bestemmingsplan, kunt u veelal met een omgevingsvergunning aan de slag.

Als u plannen hebt die het bestemmingsplan niet toestaat, dan moet er een planologische procedure gevolgd worden.
Om vooraf te weten of het college van burgemeesters en wethouders medewerking wil verlenen aan uw plan, kunt u een principe-uitspraak vragen aan het college. Zij kan u een indicatie geven of zij bereid is een bestemmingsplanherziening voor u op te starten, speciaal voor uw plan.

Als het college aan geeft de procedure voor u te willen starten, dan gaat u in overleg met één van onze juristen om een anterieure overeenkomst te sluiten. Hierin worden o.a. de kosten, risico’s en de planning opgenomen.

Het schema pdf icoon en de toelichting pdf icoon daarop geven een idee over hoe de kosten voor een bestemmingsplanherziening op u worden verhaald.

Voor een toelichting en advies op maat voor uw specifieke plan kunt u bellen met het Vergunningenloket. Het Vergunningenloket van de gemeente is elke dag van 08.30 tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar via de unit Klantcontact, telefoonnummer (030) 228 94 11.  De medewerkers van het Klantcontactcentrum helpen u dan graag verder.