Convenant duurzaam bouwen 2010-2014

In het covenant duurzaam bouwen geven verschillende partners hun ambities voor duurzaam bouwen weer.
Het 'Convenant duurzaam bouwen 2010-2014' pdf icoon  is een geactualiseerde versie van de eerder afgesloten samenwerkingovereenkomst uit 2006.
In dit nieuwe document geven de partners hun ambities voor duurzaam bouwen helder en concreet weer.

De partners van dit convenant zijn de Provincie Utrecht, Bouwend Nederland afdeling Amersfoort, BNA afdeling Centrum, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Woonstichting SSW en de gemeente De Bilt. Voor de periode van 2010-2014 stellen de convenantpartners nog een uitwerkingsprogramma op.