Onderwijsbeleid

Naast de taken op het gebied van bijvoorbeeld leerplicht en huisvesting voert de gemeente ook lokaal onderwijsbeleid. In dit lokaal beleid gaat het om de vertaling van de wet en regelgeving naar de dagelijkse praktijk in onze gemeente.

Schoolbegeleiding

De schoolbesturen primair onderwijs in De Bilt worden gesubsidieerd voor activiteiten op het gebied van schoolbegeleiding.

 

De activiteiten dienen gericht te zijn op de volgende thema’s :

  • Doorgaande leerlijn;
  • Opvoed- en opgroeiondersteuning;
  • Ontwikkeling taal- en rekenvaardigheden;
  • Hoogbegaafden;
  • Aansluiting op het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt;
  • De ontwikkeling en uitvoering van een actief taalbeleid op school.

Onderwijsachterstandenbeleid

Een ander voorbeeld van lokaal onderwijsbeleid is het onderwijsachterstandenbeleid. In september 2012  heeft de gemeenteraad de nota “Elk kind telt” pdf icoon onderwijsachterstandenbeleid 2012-2016 gemeente De Bilt vastgesteld.

Het onderwijsachterstandenbeleid richt zich op het zoveel mogelijk voorkomen van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen.
Van belang daarbij is dat gewerkt wordt met goede programma’s en goed opgeleid personeel en is  een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen, zoals tussen de kinderopvang, het Centrum voor Jeugd- en Gezin (website: www.cjgdebilt.nl), het primair onderwijs, de bibliotheek en Opstap, essentieel.

Een onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid is de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). In december 2012 heeft het college de beleidsregels voor de subsidiëring van de VVE vastgesteld. Uiterlijk tot 1 maart 2013 kunnen instellingen een subsidieaanvraag indienen voor uitvoering van VVE in de periode augustus 2013 tot en met december 2014. Meer informatie hierover vindt u op de subsidiepagina.