Scholen in de gemeente De Bilt

Overzicht van de soorten onderwijs in De Bilt.

Primair en voortgezet onderwijs

In de gemeente De Bilt zijn:

  • 20 scholen voor basisonderwijs
  • 4 scholen voor voortgezet onderwijs
  • 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

De adresgegevens vindt u in de Digitale Gemeentegids  

Volwasseneneducatie

Activiteiten op het gebied van de volwasseneneducatie worden verzorgd door het ROC Midden-Nederland met vestigingen in Amersfoort, Utrecht en Zeist.  Meer informatie vindt u op de website www.rocmn.nl