Toezichtkaarten Onderwijsinspectie

Wilt u meer wilt weten over de kwaliteit van de scholen in de gemeente De Bilt?

U vindt u de beoordeling van de onderwijsinspectie over scholen, de zogenoemde Toezichtskaarten, op de website van de Onderwijsinspectie www.onderwijsinspectie.nl > Toezicht > Toezichtkaart. De kaarten zijn er voor het primair en voortgezet onderwijs.