Openbare orde en veiligheid

Heidepark1a.jpg Informatie over de onderwerpen die spelen op het terrein van de openbare orde en veiligheid, over de partijen die hierin een belangrijke rol spelen en wat u als inwoner (preventief) kunt doen voor uw eigen veiligheid en die van anderen.

Onderaan de pagina vindt u een overzicht van activiteiten waarbij de openbare orde van belang is en waarvoor u een ontheffing of vergunning dient aan te vragen.

Hoe wij omgaan met de veiligheid in gemeente De Bilt is vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan voor 2014-2017.

Openbare orde onderwerpen in gemeente De Bilt

Veiligheidsrubriek 'Veilig De Bilt'
Burgernet
Waaks
Overlast van jeugdgroepen
Woninginbraak voorkomen
Fietsdiefstal
Diefstal uit auto's
Vandalisme
Huiselijk geweld? U kunt terecht bij het steunpunt 

Politie, BOA's en brandweer

Uw wijkagent
Digitaal aangifte doen
Halt regio Utrecht
Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA)
Brandweer

Wat te doen bij crises, rampen en terrorisme

Risicokaart 
Crisisbeheersing
Rampen vallen niet te voorspellen, voorbereidingen wel
Denk Vooruit-campagne
Terrorisme 
Ons water - website met informatie over water en veiligheid

Activiteiten waarbij u rekening moet houden met de openbare orde

Op basis van de Algemene plaatselijke verordening (APV) en enkele bijzondere wetten verlenen we diverse vergunningen en ontheffingen, ook hier speelt het belang van de openbare orde. Het gaat om de volgende activiteiten.

Algemene plaatselijke verordening (APV)  :

Bijzondere wetten (zoals de Drank- & Horecawet, Wet op de kansspelen, Winkeltijdenwet, Luchtvaartwet):

De hierboven genoemde activiteiten waarvoor u een ontheffingen en/of vergunning (en de bijbehorende aanvraagformulieren) nodig heeft, maken deel uit van ons gemeenteloket.

Contact

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met de gemeente, unit Schoon, heel en veilig via telefoonnummer (030) 228 94 11. Mailen kan natuurlijk ook via info@debilt.nl