Verkeer en vervoer

Informatie over goederenvervoer, parkeren, verkeersbeleid en diverse projecten.

Projecten

Planstudies rijkswegen

Onze regio kenmerkt zich door een grote mobiliteit. Om de huidige en toekomstige problemen het hoofd te kunnen bieden, is een aantal grootschalige (wegen)projecten in voorbereiding.