Bereikbaarheid goederenvervoer

De gemeente De Bilt heeft in overleg met de goederenvervoersector alle voor het goederenvervoer relevante informatie hieronder overzichtelijk gerangschikt.

Voertuigbeperkingen

  • Lengtebeperkingen: Binnen de gemeente De Bilt zijn geen lengtebeperkingen van toepassing anders dan de in de Wegenverkeerswet bepaalde beperkingen. In woonwijken kunnen standaard verhuiswagens in de nabijheid van ieder adres komen. Wel zijn de straten smal en moet soms op afstand geparkeerd worden. Stel u tevoren op de hoogte van de mogelijkheden. Trucks met opleggers lopen in de woonstraten vast.
  • Hoogtebeperkingen: In de gemeente De Bilt zijn geen hoogtebeperkingen aanwezig voor voertuigen die voldoen aan het voertuigreglement.
  • Gewichts- en aslastbeperkingen: In de gemeente De Bilt zijn geen gewichtsbeperkingen of aslastbeperkingen van toepassing anders dan de in de Wegenverkeerswet bepaalde beperkingen.

Laden en lossen

  • Venstertijden: In de gemeente De Bilt gelden geen venstertijden. 
  • Nachtdistributie: In de gemeente De Bilt is op grond van de APV laden en lossen ’s nachts niet toegestaan.
  • Laad- en losfaciliteiten: In de gemeente De Bilt zijn op enkele plaatsen laad- en losfaciliteiten. 

Rijden, parkeren en ontheffingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoonnummer (030) 228 94 11 of via info@debilt.nl