Verkeersbeleid

Overzicht van het verkeersbeleid en planstudies rijkswegen A27, A28 en ring Utrecht.

Pakketstudies A27, A28 Ring Utrecht en N237 (ring Utrecht)

Onze regio kenmerkt zich door een grote mobiliteit. Om de huidige en toekomstige problemen het hoofd te kunnen bieden, is een aantal grootschalige (wegen)projecten in voorbereiding. Dat zijn projecten waarin de provincie, het Bestuur Regio Utrecht (BRU), en Rijkswaterstaat nauw samenwerken. Momenteel worden in dat verband zogenoemde pakketstudies verricht. De studies zijn gebiedsgericht, integraal en gericht op alle vervoerswijzen. Voor onze gemeente zijn de studies ten aanzien van de A27, A28, de Ring Utrecht, alsmede de provinciale Utrechtseweg (N237) van belang.

Voor meer informatie over de planstudies A27, A28 en Ring Utrecht kunt u terecht op www.rijkswaterstaat.nl/A27 voor de A27 èn de Ring Utrecht en op www.rijkwaterstaat.nl/A28 voor informatie over de A28.

Laatste stand van zaken

Op 15 januari 2009 zijn de leden van de gemeenteraad bijgepraat over de A27, A28 en de ring Utrecht.

Tijdens deze informatieavond werden verschillende presentaties gegeven. 

In deze brief download leest u de reactie van de gemeente aan het ministerie van Verkeer en waterstaat op de startnotitie Ring Utrecht