Welzijn, zorg en gezondheid

Een overzicht van de mogelijkheden op het terrein van welzijn, zorg en gezondheid. Ook vindt u hier informatie over actuele onderwerpen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mensen die zelf of met hulp van mensen in hun omgeving niet in staat zijn om zelfstandig te leven, kunnen gebruikmaken van ondersteuning. Er wordt vooral gekeken naar wat u zelf kunt en wat u echt nodig heeft, mede afhankelijk van uw financiële mogelijkheden.

Veranderingen regelingen Wmo

In 2012 komen er veranderingen aan op het gebied van voorzieningen en regelingen binnen de uitvoering van de Wmo. De gemeente krijgt de komende jaren minder geld van het rijk en moet zelf ook bezuinigen. Dat vraagt om duidelijke prioriteiten en veranderingen. De inwoners van De Bilt die een beroep doen op de Wmo zullen de bezuinigingen direct of indirect merken. Uitgangspunten zijn eigen kracht en een goed vangnet. Bij de uitvoering van de Wmo gaat het tot nu toe vaak om een vanzelfsprekend aanbod van (financiële) regelingen en voorzieningen waar mensen gebruik van kunnen maken. Wij doen vanaf nu echter een groter beroep op de eigen kracht van onze inwoners.

Hieronder een overzicht van de mogelijkheden op het terrein van welzijn, zorg en gezondheid. Ook vindt u hier informatie over actuele onderwerpen.

Zorg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 

Beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Zorgloket De Bilt en zorg voor chronisch zieken en gehandicapten 

WMO innovatieproject MENS

WMO adviesraad De Bilt

Welzijn en gezondheid

Actief zijn in uw eigen omgeving: projecten wijkgericht werken

Jeugd en jongeren  

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Subsidies

Gezondheid en vaccinaties

AED/Help mee levens redden 

Buurtwerk / wijkwerk

Integratie en respectvol samenleven

Vrijwilligerswerk in de gemeente

Regelingen minima