Integratie en respectvol samenleven

Informatie over inburgering en respectvol samenleven in de gemeente De Bilt.

Respectvol samenleven

In de gemeente De Bilt is het Platform respectvol samenleven actief. Het Platform wil een maatschappelijk klimaat scheppen waarin mensen en bevolkingsgroepen onderling dichter bij elkaar komen te staan elkaar meer leren kennen en waarderen om zich zo in te zetten voor respectvol samenleven. Meer informatie vindt u op de website van het Platform respectvol samenleven De Bilt www.respectvol-debilt.nl

Inburgeren

Inburgeren, wat is dat? Inburgeren wil zeggen dat iedereen:

  • Nederlands kan spreken, lezen en schrijven
  • Nederlands kan verstaan en begrijpen wat er gezegd wordt
  • Weet hoe we in Nederland met elkaar samen leven
  • Actief onderdeel uitmaakt van de samenleving (participeren)

De mensen die moeten inburgeren zijn inburgeringsplichtig. In Nederland zijn afspraken gemaakt over het inburgeren. De afspraken staan in een wet. Die wet heet Wet Inburgering.  Het gemeentelijk beleid is terug te vinden in de verordening Wet inburgering. De uitvoering van de Wet inburgering gebeurt door het Bureau Inburgering in Zeist.

Mensen die denken inburgeringsplichtig te zijn kunnen daarom contact opnemen met Bureau Inburgering / RSD Kromme Rijn Heuvelrug zie de website www.rsdkrh.nl 

Zie ook de websites www.inburgeren.nl en www.hetbegintmettaal.nl