Jeugd en jongeren

Jeugdbeleid en jeugd- en jongerenwerk in de gemeente De Bilt

Waar vindt u informatie over jeugd- en jongeren?

In de gemeente De Bilt zijn veel instellingen en organisaties die te maken hebben met jeugdigen en jongeren. Bijvoorbeeld de scholen. Zie op onze website de pagina’s over onderwijs. Naast het onderwijs zijn er veel vrijetijdsvoorzieningen die belangrijk zijn.  Bijvoorbeeld sportverenigingen, bibliotheek, buurthuizen, jeugdsozen en de muziekschool.

Als u informatie en/of advies zoekt over opvoed-en opgroeivragen dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Subsidies  

De gemeente subsidieert instellingen voor de uitvoering van het algemeen jeugd- en jongerenwerk:

  • Stichting MENS

Adressen vindt u in in de digitale gemeentegids. Lees meer over subsidies.

Wat doet het jongerenwerk in de gemeente?

Het jeugd- en jongerenwerk wordt voor een deel uitgevoerd door vrijwilligers en voor een deel door beroepskrachten. Stichting MENSheeft jongerenwerkers en sportopbouwwerkers dienst. 

Deze beroepskrachten organiseren activiteiten voor en - zoveel als mogelijk - door de jeugd. Er worden bijvoorbeeld inloopactiviteiten georganiseerd en disco’s. ook kunnen kinderen en jongeren kunnen meedoen met sportieve activiteiten. Daarbij wordt onder andere de sportbus ingezet. Op het gebied van sport en cultuur werken de jongerenwerkers en sportopbouwwerkers samen met scholen, sportverenigingen en Masquerade. Op de Doe Mee site staan de activiteiten die worden georganiseerd.

De jongerenwerkers organiseren zowel activiteiten in het jongerencentra, W4 en Sojos, als ook buiten. Ze gaan regelmatig de straat op om contacten te leggen met jongeren en ze te betrekken bij de organisatie van de activiteiten voor de jeugd. Ook brengen jongerenwerkers jongeren en bewoners met elkaar in contact als er bijvoorbeeld sprake is van overlast. Bedoeling is om samen te zoeken naar een oplossing van de problematiek.

Andere instellingen voor jeugd en jongeren

Andere gesubsidieerde instellingen die activiteiten organiseren voor jeugdigen zijn:

  • VVSO-wvt;
  • Biltse Muziekschool;
  • Jeugdtheaterschool Masquerade;
  • A.K.V. De Werkschuit
  • Openbare Bibliotheek De Bilt/ Bilthoven en
  • Speelgoedleenderij

Er zijn verder veel verenigingen op het gebied van sport en cultuur die aandacht besteden aan activiteiten voor jeugd en jongeren. Adressen vindt u in de Digitale Gemeentegids (via het zoekvenster in deze gids of via de rubriek overige adressen).