Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Bent u chronisch ziek of gehandicapt? Dan kunt u misschien een algemene tegemoetkoming krijgen in de meerkosten die u maakt. Dit regelt de ‘Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)’

Wtcg-tegemoetkoming over 2012 inkomensafhankelijk

Eind 2013 ontvangt u de Wtcg-tegemoetkoming over 2012. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de zorg die u gebruikt.

Daarnaast speelt vanaf 1 januari 2012 uw inkomen een rol. Dat betekent dat mensen met een inkomen boven deze grenzen geen tegemoetkoming meer krijgen:

  • (echt)paren met een gezamenlijk inkomen hoger dan € 35.100;
  • alleenstaanden met een inkomen hoger dan € 24.570.

Informatie

Meer informatie over de Wtcg en de daarbij geldende voorwaarden kunt u vinden op de website www.wtcg.info.