Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

De algemene landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is in 2014 voor het laatst door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uitbetaald.

Gemeenten mogen per 2015 een tegemoetkoming in de extra kosten die chronisch zieke en gehandicapte inwoners geven.

Collectieve zorgverzekering

Inwoners van De Bilt met een chronische ziekte of handicap kunnen daarom in bepaalde gevallen gebruikmaken van een collectieve ziektekostenverzekering.

Heeft u in 2014 een bijdrage van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) ontvangen vanwege een chronische ziekte of handicap? Als u een inkomen heeft tot 110% van het minimumloon, kunt u deelnemen aan een collectieve zorgverzekering. Het aanvullende zorgpakket houdt rekening met ziektekosten die u vanwege chronisch ziekte of handicap moeten maken. De gemeente betaalt € 20,- van uw aanvullende premie.

Vanaf 1 januari 2015 heeft de Regionale Sociale Dienst (RSD) namens de gemeente een contract met twee verzekeraars voor een collectieve verzekering: Zilveren Kruis Achmea (voorheen Agis) en Menzis.

Aanmelden

Overstappen naar een nieuwe ziektekostenverzekeraar kan per kalenderjaar. Als u zich wilt aanmelden of wilt overstappen naar een van deze zorgverzekeraars moet u dit vóór 1 januari 2016 doen.

Meer informatie

Voor meer informatie bel (030) 69 29 595 (van 9.00 - 11.00 uur) en kijk op de website van de Regionale Sociale Dienst www.rsdkrh.nl