Algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

De algemene landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) wordt eind 2014 voor het laatst door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uitbetaald. De gemeente is met ingang van 2015 verantwoordelijk voor het verstrekken van een tegemoetkoming in de extra kosten die chronisch zieke en gehandicapte inwoners maken.

Klanten van het CAK ontvangen in de komende tijd een beschikking over stopzetting van de tegemoetkoming. In de maand december ontvangen zij nog een laatste betaling van het CAK.

Persoonsgegevens

Gemeente De Bilt heeft nog geen gegevens ontvangen welke inwoners op dit moment in aanmerking komen voor de algemene landelijke tegemoetkoming. Dat heeft te maken met de bescherming van de privacy van cliënten. Iedereen die nu nog recht heeft op de tegemoetkoming, ontvangt van het CAK een brief en een antwoordkaart. Wie deze kaart invult en opstuurt naar het CAK geeft toestemming om zijn of haar persoonsgegevens over te dragen aan de gemeente. Die overdracht zal medio maart 2015 gebeuren.

Stuur de antwoordkaart zo snel mogelijk naar het CAK. Zodra de gemeente in maart 2015 het gegevensbestand van het CAK heeft ontvangen, informeren we de inwoners over het  nieuwe gemeentelijke beleid. Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl of www.wtcg.info

Collectieve zorgverzekering

Inwoners met een chronische ziekte of handicap kunnen in bepaalde gevallen gebruikmaken van een collectieve zorgverzekering.

Heeft u in 2014 een bijdrage van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) ontvangen vanwege een chronische ziekte of handicap? Als u een inkomen heeft tot 110% van het minimumloon, kunt u deelnemen aan een collectieve zorgverzekering. Het aanvullende zorgpakket houdt rekening met ziektekosten die u vanwege chronisch ziekte of handicap moeten maken.
De gemeente betaalt € 20,- van uw aanvullende premie.

Vanaf 1 januari 2015 heeft de Regionale Sociale Dienst (RSD) namens de gemeente een contract met twee verzekeraars voor een collectieve verzekering: Zilveren Kruis Achmea (voorheen Agis) en Menzis.

Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden of wilt overstappen naar een van deze zorgverzekeraars moet u dit vóór 1 januari 2015 doen. Voor meer informatie bel (030) 69 29 595 (van 9.00 - 11.00 uur) en kijk op de website van de Regionale Sociale Dienst www.rsdkrh.nl