Werk en inkomen

Op deze pagina leest u meer over werk en inkomen, Wet Werk en Bijstand en over ondersteuning bij laag inkomen. De Bilt streeft naar een gemeente waar iedereen die kàn en wil werken, een baan heeft.

Het kan lastig zijn om werk te vinden. Inwoners van de gemeente De Bilt kunnen terecht bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSDKRH). De RSDKRH is gevestigd in Zeist en kan u op verschillende manieren helpen bij het vinden van werk. Het Team Werk begeleidt u bij het zoeken naar werk.
Als u werk vindt en uw salaris is hoger dan uw bijstandsuitkering, dan bent u niet meer afhankelijk van een bijstandsuitkering. Dat is het doel. Met een fulltime baan lukt dit in één keer. Soms is er nog een extra parttime baan nodig om helemaal voor je eigen levensonderhoud te kunnen zorgen.

Op www.rijksoverheid.nl (subsidies, uitkeringen en toeslagen) en www.ikkan.nl vindt u nadere informatie van de rijksoverheid over arbeidsparticipatie.

Ondersteuning bij een laag inkomen

Iedere inwoner van De Bilt is zelf verantwoordelijk voor zijn financiële positie. Soms is daar tijdelijk ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld met bijzondere bijstand of schuldhulpverlening. Er zijn verschillende soorten inkomensondersteuning.

Wat is een laag inkomen?

Een laag inkomen wordt ook wel een minimuminkomen genoemd. Dat is een inkomen gelijk of iets hoger dan een bijstandsuitkering of het wettelijk minimumloon. De rijksoverheid bepaalt de bijstandsnormen en het wettelijk minimumloon. De bedragen kunt u daarom vinden op www.rijksoverheid.nl.  Om te berekenen voor welke landelijke regelingen u in aanmerking komt is de site van Recht op bijstand beschikbaar.

Werkgevers

Het Werkgeverservicepunt in Zeist is hét regionale servicepunt voor werkgevers. Vacatures worden gekoppeld aan het aanbod aan werkzoekenden binnen de regio.
De Regionale sociale dienst Kromme Rijn Heuvelrug, het UWV en het Sociale Werkvoorzieningbedrijf beschikken namelijk over regelingen die voor werkgevers interessant kunnen zijn.
Het Werkgeverservicepunt www.wgspkrh.nl informeert en adviseert werkgevers kosteloos.
Meer informatie vindt u onder het bedrijvenloket.