Persoonsgebonden budget (PGB) WSW

Het is mogelijk om een Persoonsgebonden Budget (PGB) op grond van de Wet Sociale werkvoorziening (WSW) aan te vragen. De gemeente verstrekt het PGB WSW om aangepaste werkomstandigheden bij een werkgever te realiseren. Biga Groep voert de PGB-regeling voor de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist uit. Met het PGB kan iedereen met een SW-indicatie zelf passend werk vinden bij een reguliere werkgever.

Het PGB WSW kan worden ingezet voor:

1. periodieke subsidie aan de werkgever;
2. vergoeding aan de begeleidingsorganisatie voor de noodzakelijke kosten van arbeidsinpassing met inbegrip van de begeleiding van de SW geïndiceerde op zijn werkplek;
3. vergoeding (aan de werkgever) voor eenmalige noodzakelijke kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht.

Het PGB is een onderdeel van de op 1 januari 2008 ingevoerde herziene wet Sociale Werkvoorziening. Die wet biedt onder andere meer rechten en keuzemogelijkheden voor SW-geïndiceerden.

Voor wie?

Iedereen met een SW-indicatie die voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de Verordening Persoonsgebonden budget Begeleid werken Wet Sociale werkvoorziening kan gebruikmaken van een Persoonsgebonden Budget begeleid werken (PGB) WSW. De randvoorwaarden voor het PGB begeleid werken zijn geregeld in art.7 van de WSW. In lid 10 van dit artikel is bepaald dat gemeenten voor de uitwerking van dit recht een verordening dienen vast te stellen.

SW-indicatie indienen of PGB WSW aanvragen?

Als u een indicatie voor de sociale werkvoorziening van het UWV WERKbedrijf heeft ontvangen, dan kunt u zich voor een dienstbetrekking in de Sociale Werkvoorziening bij Biga Groep BV aanmelden.
Biga Groep voert tevens de PGB-regeling uit. U kunt voor vragen en/of het aanvragen van een PGB WSW terecht bij:

Biga Groep BV
Postbus 164
3700 AD  ZEIST
Telefoon: (030) 850 32 00
www.bigagroep.nl