Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap kunnen vaak moeilijk een baan vinden. De gemeente helpt deze mensen aan het werk. Inwoners van De Bilt kunnen voor de WSW terecht bij het uitvoeringsbedrijf de BIGA Groep B.V.

BIGA is de werknaam van een samenwerkingsverband van drie organisaties:

  • Bartimeus, een instelling die blinden en slechtzienden ondersteunt op de domeinen leven, wonen, leren en werken;
  • de Inclusief Groep, een maatschappelijke onderneming op de Noord-Veluwe met als doel mensen met een competieve achterstand op de arbeidsmarkt aan passend werk te helpen;
  • Abrona, een organisatie voor dienstverlening aan kinderen en volwassenen met een verstandelijk beperking.

Voor wie is de sociale werkvoorziening bedoeld?

U kunt zich vrijwillig inschrijven voor de Sociale Werkvoorziening als u:

  • een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking heeft (ook WAO’ers en mensen met een Wajong-uitkering)
  • werkloos bent
  • in de gemeente Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede of Zeist woont, en
  • in staat bent om regelmatig te werken.

U kunt bij Biga Groep B.V. in dienst treden als u in de gemeente De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede of Zeist woont en een indicatie voor de Sociale Werkvoorziening heeft. De indicatie wordt door het UWV WERKbedrijf afgegeven.

Indicatie sociale werkvoorziening

Voor een indicatie voor de Sociale Werkvoorziening (SW-indicatie), vraag u zelf een gesprek aan bij het UWV WERKbedrijf-Utrecht. Dat doet u met het aanmeldingsformulier. Dit formulier vindt u bij alle kantoren van UWV WERKbedrijf of downloaden op de website: www.werk.nl.

Het UWV WERKbedrijf beoordeelt uw beperking(en) en indiceert welke arbeidsbeperking u heeft. Ook kijkt het UWV WERKbedrijf welke aanpassingen nodig zijn om te kunnen werken. Het UWV WERKbedrijf beslist of u in de Sociale Werkvoorziening mag werken. Dit staat in het 'Besluit Indicatie WSW'. U hoort van het UWV WERKbedrijf welk besluit is genomen.

Voor meer informatie over de aanmelding voor de Indicatie Sociale Werkvoorziening:

UWV WERKbedrijf
’t Goylaan 127
3525 AG Utrecht
Telefoon: (030) 850 48 10
www.werk.nl