Beschut werken (onderdeel Participatiewet)

Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap kunnen vaak moeilijk een baan vinden. Door de komst van de Participatiewet is nieuwe instroom op grond van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) niet meer mogelijk omdat de Wsw is afgesloten voor nieuwe werknemers.

Wie niet zonder ondersteuning kan werken, kan via de Regionale Sociale Dienst Werk en Inkomen (RSD) hulp vragen.

Informatie