Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap kunnen vaak moeilijk een baan vinden.

De gemeente biedt deze mensen speciaal werk bij het uitvoeringsbedrijf de BIGA Groep B.V.
Nieuwe instroom is door de komst van de Participatiewet niet meer mogelijk.

Meer informatie vindt u op de pagina veranderingen-in-zorg-welzijn-en-werk-per-1-januari-2015 .