Participatiewet en Wet maatregelen WWB

Van iedereen in Nederland wordt verwacht dat hij of zij in zijn eigen levensonderhoud voorziet. Voor wie dit niet kan en geen gebruik kan maken van een andere voorziening is er per 2015 de Participatiewet, in samenhang met de Wet maatregelen Wet werk en bijstand (WWB).

Het belangrijkste is dat mensen zonder inkomen zo snel mogelijk aan het werk komen. Wie kan werken, moet werken. Als u geen recht heeft op een andere voorziening zoals WW kunt u als overbrugging op weg naar een baan een bijstandsuitkering aanvragen.

Een bijstandsuitkering kunt u aanvragen als u in Nederland woont, geen werk kunt vinden en niet genoeg inkomen of vermogen hebt om in uw levensonderhoud te voorzien en ook niet in aanmerking komt voor een andere uitkering. Of u voor bijstand in aanmerking komt heeft met uw inkomen, uw vermogen en uw persoonlijke situatie te maken. Als u te veel eigen vermogen hebt, dan moet u eerst een deel daarvan opmaken. Dit is allemaal vastgelegd in landelijke wetgeving: www.rijksoverheid.nl.

Inwoners van de gemeente De Bilt kunnen hiervoor terecht bij de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RSD). Het kantoor van de RSD staat in Zeist. Verdere informatie over de uitvoering vindt u op de website van de RSD www.rsdkrh.nl

Het aanvragen van uitkeringen kan via het telefonisch spreekuur van de RSD of via de website www.werk.nl.

Weet hoe het zit

Fraude met bijstandsuitkeringen wordt streng gestraft. De gemeente is verplicht forse boetes op te leggen als iemand inkomsten of informatie verzwijgt. Kijk voor de regels op: www.weethoehetzit.nl