Wet Werk en Bijstand

Van iedereen in Nederland wordt verwacht dat hij of zij in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Voor wie dit niet kan en geen gebruik kan maken van een andere voorziening is er de Wet werk en bijstand (WWB).

Als overbrugging op weg naar een baan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Het belangrijkste doel van de Wet werk en bijstand is mensen zonder inkomen zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Wie kan werken, moet werken!

Inwoners van de gemeente De Bilt kunnen terecht bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSDKRH). Het kantoor van de RSDKRH staat in Zeist. Verdere informatie over de uitvoering van de Wet werk en bijstand vindt u op de website van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug www.rsdkrh.nl

Een bijstandsuitkering kunt u aanvragen als u in Nederland woont, niet genoeg inkomen of vermogen hebt om in uw levensonderhoud te voorzien en ook niet in aanmerking komt voor een andere uitkering. Of u voor bijstand in aanmerking komt heeft met uw inkomen, uw vermogen en uw persoonlijke situatie te maken. Als u te veel eigen vermogen hebt, dan moet u eerst een deel daarvan opmaken. Dit is allemaal vastgelegd in de Wet Werk en Bijstand: www.rijksoverheid.nl.

Het aanvragen van uitkeringen kan via het telefonisch spreekuur van de RSDKRH of via de website www.werk.nl. Deze aanvraag is elektronisch en rechtsgeldig.

Weet hoe het zit

Fraude met bijstandsuitkeringen wordt streng gestraft. De gemeente is verplicht forse boetes op te leggen als iemand inkomsten of informatie verzwijgt. Kijk voor de regels op: www.weethoehetzit.nl