Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke ordening is het gehele proces van de verdeling van de ruimte voor verschillende functies. Ruimte is schaars in Nederland. Daarom moet vaak een keuze worden gemaakt uit de verschillende functies. Om een keuze te kunnen maken, worden alle ruimtelijk relevante aspecten op een rij gezet en belangen afgewogen. Deze belangenafweging is de ruimtelijke ordening.

Algemene informatie ruimtelijke plannen

De ruimtelijke ordening maakt gebruik van wettelijke instrumenten om op een goede wijze ruimtelijke ordening te kunnen bedrijven. Dit worden ook wel ruimtelijke plannen genoemd. Daarbij wordt binnen de gemeente onderscheid gemaakt tussen de structuurvisie, bestemmingsplannen en gebiedsgerichte besluiten.
Nieuwe ruimtelijke plannen moeten in het kader van de Wet ruimtelijke ordening per 1 januari 2010 digitaal worden vervaardigd en beschikbaar/raadpleegbaar zijn.

Handboek ruimtelijke plannen

In onze gemeente worden jaarlijks diverse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen gemaakt. Dit betreft zowel het actualiseren van geldende bestemmingsplannen als het maken van nieuwe (bestemmings)plannen voor ontwikkelingslocaties. Om de herkenbaarheid en daarmee de raadpleegbaarheid van deze plannen te vergroten is er een handboek opgesteld, dat als basis dient bij het opstellen van ruimtelijke plannen in De Bilt.
In het handboek wordt onder meer een gestandaardiseerde (digitale) opzet, vormgeving en inhoud voorgeschreven waardoor ruimtelijke plannen efficiënter kunnen worden ontwikkeld.

Het handboek kunt u raadplegen door het te downloaden (pdf):

'Handboek ruimtelijke plannen' pdf icoon