Burgemeester de Withstraat 51

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan 'Burgemeester de Withstraat 51' op 23 juni 2011 vastgesteld. Daarna heeft het bestemmingsplan van 14 juli tot en met 24 augustus 2011 ter inzage gelegen. Omdat er geen beroep is ingesteld, is het bestemmingsplan op 25 augustus 2011 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Plangebied

Het plangebied betreft het voormalige terrein van schildersbedrijf Van Doorn aan de Burgemeester de Withstraat 51 in De Bilt. Het bestemmingsplan is opgesteld om de bouw van vier woningen mogelijk te maken, in verband met het vertrek van het schildersbedrijf naar bedrijvenpark Larenstein.

Inzien bestemmingsplan

Het bestemmingsplan kan via de viewer op deze webpagina digitaal worden ingezien. Voor een toelichting op het gebruik van de viewer kunt u kijken in de flyer 'De Bilt in Beeld' pdf icoon

De viewer is uitsluitend bedoeld voor het inzien van het plan en bevat geen printmogelijkheden. Wanneer u de toelichting, de planregels de verbeelding (plankaart) of de toelichting wilt printen, dan kunt u gebruik maken van onderstaande pdf-bestanden pdf icoon:

Verder is het mogelijk om het bestemmingsplan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in te zien bij het Vergunningenloket. U kunt daarvoor een afspraak maken door te bellen met de unit Klantcontact van de afdeling Publiekszaken, telefoon (030) 228 94 11.

Reageren

Het indienen van een beroep bij Raad van State is niet meer mogelijk. De beroepstermijn is inmiddels verstreken.