Kerklaan 40-44, De Bilt

Op 27 augustus 2012 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Kerklaan 40-44’ te De Bilt, ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan 'Kerklaan 40-44' heeft vanaf 18 oktober 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Tegen het betemmingsplan zijn geen beroepen ingesteld bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is hierdoor vanaf 29 november 2012 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Aanleiding

Met dit bestemmingsplan wordt beoogd het realiseren van een schuur mogelijk te maken behorende bij de woning Kerklaan 40. Daarnaast worden de naastgelegen gronden waarop twee vergunde woningen worden gerealiseerd, van een planologisch kader voorzien.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde plan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding (plankaart) en kan via de viewer op deze webpagina digitaal worden ingezien. Voor een toelichting op het gebruik van de viewer kunt u de flyer 'De Bilt in Beeld' pdf icoon raadplegen.

De viewer is uitsluitend bedoeld voor het inzien van het plan en bevat geen printmogelijkheden. Wanneer u de toelichting, de planregels en de verbeelding wilt printen, dan kunt u gebruikmaken van het onderstaande pdf-bestanden:

• Toelichting en Planregels pdf icoon 
• Verbeelding (plankaart) pdf icoon   


Verder is het mogelijk om het bestemmingsplan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in te zien bij het Vergunningenloket. U kunt daarvoor een afspraak maken door te bellen met de unit Klantcontact van de afdeling Publiekszaken, telefoon (030) 228 94 11.

Beroep

Het indienen van een beroep bij Raad van State is niet meer mogelijk. De beroepstermijn is inmiddels verstreken.