Parkeerplaatsen Biltstein

Het bestemmingsplan 'Parkeerplaatsen Biltstein' is op 24 november 2011 door de raad ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde plan heeft vanaf 15 december 2011 gedurende zes weken tot en met 25 januari ter inzage gelegen. Het ingestelde beroep is op 29 augustus 2012 door de Raad van State afgewezen. Vanaf die datum is het plan onherroepelijk geworden.

Plangebied

Het vastgestelde plangebied bestaat uit een deel van de straat Biltstein en een aansluitend deel van de groenvoorziening in de kern De Bilt. Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is de herinrichting van de Dorpsstraat en omgeving.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan via de viewer op deze webpagina digitaal worden ingezien. Voor een toelichting op het gebruik van de viewer kunt u kijken in de flyer 'De Bilt in Beeld' pdf icoon
De viewer is bedoeld voor het inzien van het plan bevat geen printmogelijkheden. Wanneer u de planregels, de verbeelding (plankaart) of de toelichting wilt printen, dan kunt u gebruik maken van onderstaande pdf bestanden pdf icoon:


Verder is het mogelijk om het bestemmingsplan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in te zien bij het Vergunningenloket. U kunt daarvoor een afspraak maken door te bellen met de unit Klantcontact van de afdeling Publiekszaken, telefoon (030) 228 94 11.

Reageren

Het indienen van een beroep bij Raad van State is niet meer mogelijk. De beroepstermijn is inmiddels verstreken.