Sportpark Weltevreden 2008

Het bestemmingsplan voor het gebied Sportpark Weltevreden is op 29 januari 2009 door de raad vastgesteld en op 22 april 2009 door de provincie goedgekeurd. Het bestemmingsplan is op 25 juni 2009 in werking getreden en is op deze laatste datum onherroepelijk geworden.

Plangebied

Het plangebied betreft het sportpark en bedrijventerrein aan de westkant van De Bilt aan de rand van de bebouwde kom. Het gebied wordt in het oosten begrensd door de Biltse Rading, aan de noordzijde door de Groenekanseweg en aan de zuidzijde door de Voordorpsedijk.  Aan de westkant vormt het landelijk gebied van polder Hooge Kamp de grens met het Sportpark Weltevreden.

Inzien bestemmingsplan

Het onherroepelijke bestemmingsplan kan via de viewer op deze webpagina digitaal worden ingezien. Voor een toelichting op het gebruik van de viewer kunt u kijken in de flyer 'De Bilt in beeld' pdf icoon.
De viewer is uitsluitend bedoeld voor het inzien van het plan en bevat geen printmogelijkheden. Wanneer u de toelichting, de planregels of de verbeelding (plankaart) wilt printen, dan kunt u gebruikmaken van de onderstaande pdf-bestanden pdf icoon:

Verder is het mogelijk om het bestemmingsplan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in te zien bij het Vergunningenloket. U kunt daarvoor een afspraak maken door te bellen met de unit Klantcontact van de afdeling Publiekszaken, telefoon (030) 228 94 11

Reageren

Het indienen van een beroep bij Raad van State is niet meer mogelijk. De beroepstermijn is inmiddels verstreken.